Obavijest proizvođačima ozime pšenice i ječma! 26.03.2015.

Prije 15 dana upućena je obavijest proizvođačima ozimih žitarica o potrebama prvih kasno-zimskih prihrana usjeva pojedinačnim dušičnim gnojivima (npr. KAN), te procjeni i/ili potrebi suzbijanja zimskih (bienalnih) korova. Zbog vrlo povoljnih uvjeta vlaženja i temperature tijekom listopada i studenog 2014. (vidi tablicu 1. u preporuci od 11. ožujka o.g.) već smo krajem protekle godine pronalazili prve simptome pojedinih bolesti ozimih žitarica, prvenstveno mrežaste pjegavosti ječma (Pyrenophora), smeđe pjegavosti pšenice (Septoria) i žute hrđe pšenice (Puccinia)!

Zbog vrlo jakog napada žute ili crtičave hrđe (Puccinia striiformis) tijekom proljeća 2014. godine, naročito na osjetljivijim sortama ozime pšenice domaćih selekcija (npr. Lorena, Katarina, Kraljica, Lucija, Irena, Super Žitarka, Anica, Prima, Vulkan i dr.), dajemo usporednu analizu nekih vremenskih uvjeta na nekim međimurskim lokalitetima protekle i ove sezone, te procjenu njihova mogućeg utjecaja na raniju pojavu bolesti ozime pšenice u proljeću 2015.!

Tablica 1. Usporedba količine oborina zabilježenih tijekom veljače 2014. i 2015., te vlaženja lišća tijekom ožujka 2014. i 2015. godine na nekim lokalitetima u Međimurju:

lokalitet

oborine veljača 2014.

oborine veljača 2015.

vlaženje lišća ožujak 2014.

*vlaženje lišća ožujak 2015.

Trnovčak

132,8 mm

56,4 mm

2.345 min

1.865 min

Belica

145,6 mm

69,0 mm

4.100 min

?**

Novakovec

105,6 mm

68,4 mm

6.685 min

3.890 min

Orehovica

140,6 mm

62,8 mm

7.580 min

1.890 min

Donji Pustakovec

185,4 mm

77,8 mm

1.830 min

2.985 min

*do 26.3. 2015. u 6.00 sati!

**nakon 3. ožujka o.g. senzor vlaženja lišća oštetili divlji zečevi!

U tablici 1. vidljivo je da smo tijekom veljače o.g. na svim mjernim lokalitetima zabilježeno značajno manje padalina nego protekle 2014., a vlaženje lišća je tijekom ožujka o.g. trajalo također značajno manje nego protekle godine! Pritom je i prosječna mjesečna temperatura zraka u ožujku o.g. gotovo dvostruko niža nego protekle sezone. Premda smo prve znakove bolesti ozimih žitarica pronalazili već krajem protekle 2014., sam kraj zimskih mjeseci ove  godine je bio značajno manje pogodan za razvoj bolesti žitarica u usporedbi sa prošlom sezonom.

Zdravstvenim pregledima polja ozimih žitarica ovog tjedna u Međimurju uočena je velika razlika u njihovoj kondiciji i zdravstvenom stanju, što jako ovisi o rokovima sjetve i izboru sjemena, provedenim agrotehničkim mjerama pred samu sjetvu, te tipu zemljišta To naročito vrijedi za usjeve koji rastu na poljima sa povišenom razinom podzemne vode ili se uzgajaju sjetvom sjemena iz vlastite reprodukcije, odnosno na poljima zasijanim tzv. "farmerskim sjemenom".

Tijekom proteklog dana i protekle noći na mjernim lokalitetima u Međimurju smo zabilježili od 5,6 mm (Novakovec) do 8,8 mm kiše (Belica), a moguće manje količine padalina očekujemo još tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana!

Ovim putem obavještavamo proizvođače ozimih žitarica da je već krajem busanja i/ili početkom vlatanja potrebno pregledati zdravstveno stanje usjeva i zaštititi iste od biljnih bolesti, odnosno provesti tzv. rano proljetno "čišćenje" usjeva od uzročnika bolesti! Na sortama ozime pšenice domaćih Bc i Os selekcija pronalazimo znakove smeđe pjegavosti (Septoria) i žute hrđe (Puccinia), a na introduciranim sortama pšenice stranih selekcija (npr. Apache, Grandior, Energo, Ludwig, Sofru, Bologna, Soisson i dr.) pronalazimo prve znakove žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora tritici-repentis). Jača pojava bolesti je očitana na poljima koja su zasijana u ranijim rokovima sjetve (npr. u prvoj polovici listopada 2014.)!

U našoj zemlji na tržištu imamo više desetaka dovoljno učinkovitih fungicida za suzbijanje važnijih bolesti pšenica npr. hrđe (Puccinia), pepelnica (Erysiphe), smeđa pjegavost (Septoria), palež klasića (Fusarium), dok protiv žuto-smeđe pjegavosti (Pyrenophora) do ove godine nismo imali registriranih pripravaka. Od 2015. sezone registraciju za suzbijanje žuto-smeđe pjegavosti lišća ozime pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) ima pripravak Topsin 500 SC, a prema stranim i domaćim iskustvima dobru zaštitu protiv ove bolesti pšenice daju slijedeći pripravci: Amistar 250 SC, Amistar Extra 280 EC, Sphere 535 SC, Controlan KS, Duett Ultra SC, Prosaro 250 EC, Folicur 250 EW, Falcon EC 460, Artea Plus EC, Impact-C i slično. Koristiti propisane količine kemijskih pripravaka.

Na manjim je površinama (npr, usjevima ozimog ječma za vlastite potrebe gospodarstva) moguće koristiti pripravak Falcon EC u količini 1 dcl/500 čhv. Iskustva iz ranijih sezona pokazuju da vlažni meteorološki uvjeti tijekom travnja i mjeseca svibnja omogućuju snažniju epidemiju bolesti lista, vlati i klasa ozimog ječma i pšenice, pa na netretiranim parcelama očekujemo gubitak uroda 35-60 ili čak i više %. Protekle je sezone žuta hrđa na nezaštićenim a osjetljivim sortama ozime pšenice umanjila prinos do 70 %! Utrošiti oko 300 litara škropiva/ha. Moguće je istovremeno sa zaštitom usjeva pšenice od gljivičnih bolesti koristiti i vodotopljiva folijarna gnojiva za završnu prihranu preko lista, vlati, a kasnije i klasja usjeva.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr