Obavijest vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka 23.03.2015.

Jabuke i kruške se nalaze u fazi nabubrenih pupova i otvaranja vršnih pupova. Pošto meteorolozi najavljuju dnevne temperature iznad 12 °C, i od sredine tjedna nestabilno vrijeme sa oborinama koje pogoduje uzročniku krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) potrebno je zaštitit nasade jabuka i krušaka jednim od bakrenih pripravaka: Bordoška juha Caffaro 20 WP, Bordoška juha 20 WP Manica, Kupropin, Cupracaffaro 50 WP, Rame Caffaro 32 WP, Nordox 75 WG, Neoram WG, Champion, Champion Flow SC.

Ako je pregledom nasada uočen kritičan broj jaja lisnih ušiju (25 jaja/1 m grančice) i crvenog voćnog pauka (1000 jaja/1 m grančice) ili ukoliko u nasadu ima štitastih ušiju potrebno je bakrenim pripravcima dodati mineralno ulje (Bijelo ulje EC ili Mineralno svjetlo ulje EC).

Povišene koncentracije mineralnog ulja ne koristiti pred najavu jačeg mraza.

Tretiranje je potrebno provesti za mirna vremena pri temperaturi zraka višoj od 5°C uz povećani utrošak škropiva i prije najavljenih oborina. 

U voćnjacima gdje su ranijih godina zabilježene štete od potkornjaka za smanjenje populacije ovog štetnika mogu se postavljati crvene ljepljive ploče i bočice s etilnim alkoholom. Ovaj štetnik češće napada stabla koja su u slabijoj kondiciji uslijed pretrpljenog stresa (ranija tuča, oštećenja od glodavaca, nedostatak vode).

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom (Fis)!

Marija Prnjak, dipl.ing. agr.
marija.prnjak@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis