OBAVIJEST VLASNICIMA KOŠTIČAVOG VOĆA I VLASNICIMA NASADA AMERIČKIH BOROVNICA, KUPINA I MALINA! 23.03.2015.

Posljednja uputa Prognozne službe za zaštitu bilja kojom smo upozoravali na potrebu zimske rezidbe i provođenja tzv. "plavog prskanja", odnosno primjenu bakarnih fungicida tijekom bubrenje pupova u koštičavim voćnim vrstama, upućena je 10. i 17. ožujka o.g.. Premda su sredinom proteklog tjedna najavljivane moguće oborine, od posljednjih značajnijih kišnih dana u količinama većim od 20 mm na području Međimurju je proteklo mjesec dana! U proteklih desetak dana dominira stabilno i sunčano razdoblje sa prohladnim jutrima, pa se najniže temperature spuštaju do vrijednosti -2,3°C, a najviše su u okolici Čakovca zabilježene +16,6°C! Vjerojatnost za nove oborine najavljena je sredinom ovog tjedna, odnosno 25. i 26. ožujka o.g.! Ako se takve najave obistine još uvijek postoji opasnost od primarnih zaraza bresaka i nektarina uzročnikom kovrčavosti lišća (Taphrina deformans), a na marelicama koje ovih dana započinju otvarati cvjetove u slučaju najavljene kiše moguće su infekcije uzročnikom paleži cvijeta i rodnih grančica (Monilinia laxa)! Uz moguće štete od smrzavanja, palež cvijeta i izdanaka je kod marelica mnogo opasnija nego kod drugih koštičavih vrsta. Ako se bolest javlja više godina uzastopno, postupno može zahvatiti veliki dio krošnje, pa se osuše cijela stabla. Infekcija cvjetova marelica može uz dovoljno vlage nastupiti i prije njihova otvaranja.

Ako se obistine najave o mogućim oborinama sredinom ovog tjedna, a od posljednje je preventivne zaštite proteklo 8 ili više dana, tada na breskvama i nektarinama preporučujemo primijeniti organske fungicide protiv uzročnika kovrčavosti lišća (Taphrina), npr. Delan 700 WDG (0,1 %) ili Chromodin 65 WP (0,1 %) ili Ziram 76 WG (0,25 %) ili Nativo WG (0,02 %). Utrošiti veću količinu škropiva.

Također, samo u slučaju mogućih oborina početkom i/ili tijekom cvatnje na marelicama je preporučljivo primijeniti specifične pripravke protiv paleži cvjetnih organa (Monilinia): npr. Chorus 50 WG (0,05 %) ili Nativo WG (0,02-0,03 %) ili Signum DF (0,075 %) ili Switch (0,06 %).

Obavijest vlasnicima nasada američkih borovnica!

U proteklih desetak godina određeni broj proizvođača započeo je uzgojem američkih borovnica. Iste su izrazito kiselo-ljubive (acidofilne) biljke sa skromnim zahtjevima prema mineralnim hranjivima, a najbolje uspijevaju na humusnim, prozračnim i izrazito kiselim tlima uz pH vrijednost 3,5 do 5,2 (optimalno 4,3 do 4,8). Vrlo osjetljivo razdoblje rasta i razvoja američkih borovnica traje od otvaranja pupova početkom travnja do stadija zelenih razvijenih plodova krajem mjeseca svibnja. U ta dva mjeseca voda, hranjiva i temperatura imaju najveći izravan utjecaj na količinu i kakvoću godišnjeg uroda. Sve donedavno se smatralo da je uzgoj američkih borovnica moguć bez posebnih mjera zaštite od štetnih organizama. Tome su najviše pridonijela iskustva europskih proizvođača koji ih uzgajaju u područjima s relativno malo ukupnih godišnjih oborina, ali kad se intenzivni uzgoj američke borovnice proširio u područjima gdje tijekom vegetacije pada veća količina oborina različiti uzročnici bolesti postaju ograničavajući čimbenik uspješne proizvodnje. U kišnim sezonama najveće izravne štete na urodu američkih borovnica bilježimo od paleži cvijeta i truleži boba (monilije) (Monilinia vaccinii-coymbosi), koja prezimi na mumificiranim plodovima i tijekom proljeća zarazi mlade izdanke.

Za razliku od kupina i malina američke borovnice nisu osjetljive na grinje, a od štetnih organizama životinjskog podrijetla najveće smo štete u našoj zemlji zabilježili od voluharica i ptica! U Međimurju smo zadnjih godina zabilježili ranoproljetnu pojavu zelenih gusjenica grbica (mali mrazovac) (Operophtera), koje prije cvatnje zapredaju i uništavaju generativne organe. Temeljem "Naputka o proširenju primjene sredstva za zaštitu bilja na male kulture i/ili male namjene" od sredine 2011. godine dopuštenje za primjenu u američkim borovnicama imaju pripravci Switch WG i Calypso SC, odnosno u borovnicama su dozvoljeni Zato 50 WG i Laser KS. Insekticidima Laser KS (0,015-0,02 %) i Calypso SC (0,02 %) se mogu uspješno suzbiti ranoproljetne gusjenice, a fungicidima Zato 50 WG (0,01 %) i Switch WG (0,08 %) se uspješno mogu suzbijati bolesti izdanaka i specifična monilija američkih borovnica.

Obavijest vlasnicima nasada kupina i malina!

Veća količina oborina u vrijeme intenzivnog porasta izdanaka, odnosno nakon berbe kupina tijekom proteklih je sezona pogodovala jačem potencijalu bolesti u samoniklim i plantažnim nasadima kupina i malina na području cijele sjeverozapadne regije. Pred početak intenzivnog rasta mladih izdanaka potrebno obaviti obavezne mjere biljne higijene da patoloških poremećaja u ovoj proizvodnoj godini bude što manje. U zimskoj rezidbi kupina dominantne sorte bez bodlji thornefree odstranjuju se dvogodišnji i svi prekobrojni prošlogodišnji izdanci. Poželjno je i preporučljivo po grmu ostavljati 2-3 izdanka dobre kondicije i zdravstvene ispravnosti. Dominantna gljivična oboljenja u plantažnim nasadima kupina u Međimurju su patološko sušenje izdanaka kupina (Didymdella, Septocyta), žuta hrđa (Kuehneola) i siva plijesan plodova kupina (Botrytis). Potencijalno su najopasniji uzročnici prijevremenog sušenja i propadanja rodnih izdanaka kupina. Bolest se krajem zime prepoznaje po tipičnim znakovima koji podsjećaju na crnu pjegavost vinove loze. Takve izdanke obavezno odstraniti iz nasada, a prije početka vegetacije obavezno ih spaliti. Ostale bolesti se održavaju na nasadima kupina u latentnom ili skrivenom stadiju. Krajem zime se na izdancima mogu primijetiti zadebljala mjesta kao posljedica napada kupinove mušice. Također ih preporučujemo odstraniti. U narednom razdoblju (odnosno do kraja mjeseca ožujka), a nakon obavljene zimske rezidbe preporučujemo za mirnih dana obaviti prvu preventivnu zaštitu nasada kupina (npr. bakarni oksid). Utrošiti barem 800 litara škropiva/ha.

Tablica 2. Sredstva za zaštitu bilja dopuštena za primjenu u kupini i malini, a temeljem kojih valja planirati mjere usmjereno suzbijanje štetnih organizama:

Biljna vrsta

Djelatna tvar

Pripravak

Ograničenja

Fungicidi

bobičasto voće

bakarni-oksid

Nordox 75 WG

K=21

malina

difenkonazol

Score 250 EC

3x, K=OVP*

kupina, malina

ciprodinil & fludioksonil

Switch WG

2x, K=10

kupina, malina

metalaksil-M & mankozeb

Ridomil Gold MZ Pepite

2x, K=OVP*

kupina, malina

fluazinam

Shirlan, Shakal

K=OVP*

kupina, malina

tebukonazol

Folicur 250 EW

K=10 dana

malina

pirimetanil

Pyrus 400 SC

K=3 dana

Insekticidi

kupina, malina

pirimikarb

Pirimor 50 WG

1x, K=21

Kupina, malina

tiakloprid

Calypso 480 SC

3x. K=3

kupina

abamektin

Vertimec, Kraft

K=7

malina

spinosad

Laser KS

3x, K=3

Herbicidi

kupina, malina

pendimetalin

Pendigan 330 EC

u vrijeme mirovanja

*K=OVP (karenca je ograničena vremenom primjene. Naime, ovi pripravci se smiju koristiti samo do kraja ožujka – npr. fluazinam i/ili do početka cvatnje kupina i malina i ponovno nakon završetka berbe plodova – M-metalaksil!)

Od početka vegetacije do početka cvatnje potrebno je obaviti nekoliko preventivnih prskanja nasada protiv dominantnih gljivičnih bolesti, a novije smjernice za integriranu proizvodnju malina u našoj zemlji pritom dopušta primjenu bakrenog oksida (npr. Nordox 75 WG). U našoj zemlji za suzbijanje bolesti izdanaka i lišća kupina (malina) ima samo tebukonazol (Folicur 250 EW) i mankozeb u pripravku Ridomil Gold MZ Pepite (u kombinaciji s metalaksilom-M je registriran za suzbijanje plamenjače kupina i malina). Tijekom cvatnje i nakon cvatnje u vrijeme razvoja ili početka dozrijevanja plodova kupina i malina u našoj je zemlji dopuštena primjena samo ciprodinila & fludioksonila (Switch WG) (uz karencu 10 dana), pirimetanil (u malini) (Pyrus SC)(uz karencu 3 dana) i/ili fenheksamida (Teldor 500 SC) (uz karencu 7 dana). Ukupni broj i razmak tretiranja određuje ukupna količina i raspored oborina od početka vegetacije do početka dozrijevanja plodova kupine (u nasadima s jačim potencijalom bolesti zaštitu bi trebalo ponoviti nakon svakih 40-60 mm oborina!).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr