Obavijest proizvođačima ozimih žitarica! 23.03.2015.

Poljoprivrednici koji nisu u jesenskom periodu proveli zaštitu protiv korova isto mogu do završetka busanja primjeniti i u proljeće sljedećim herbicidima: Alister Grande, Filon 80 EC, Herbaflex, Logran 20 WG, Legato Plus.

Herbicidu Axial 5EC koji se primjenjuje za suzbijanje travnih korova (slakoperka, mišji repak, divlja zob) radi proširenja spektra djelovanja na širokolisne korove dodati Logran 20 WG. Navedenu kombinaciju primijeniti do kraja busanja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama Ministarstva poljoprivrede.

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14).

                                                                                                                             Vesna Bradić, dipl.inž.agr.
Vesna.Bradic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis