Obavijest proizvođačima uljane repice 20.03.2015.

Obilaskom polja uljane repice zabilježena pojava proljetnih repičinih pipa (Ceutorhynchus napi, Ceutorhynchus pallydactylus), no za sada ispod kritičnog praga štetnosti.

Upozoravamo poljoprivrednike da tijekom toplih i sunčanih dana redovito obilaze i pregledavaju polja uljane repice kako bi pravovremeno donijeli odluku o eventualnom tretiranju.

Kritičnim brojem se smatra

  • mala pipa: 1 pipa/40 biljaka ili 1 pipa/m2
  • velika pipa: 1 pipa/5 biljaka
  • odložena jaja na 10-20% biljaka

Za suzbijanje repičinih pipa (velike i male) u Hrvatskoj su dozvoljeni pripravci Karate Zeon, Proteus 110 OD i Biscaya dok su pripravci Decis 2,5 EC, Sumialfa 5 FL, Nurelle D i Chromorel D registrirani za suzbijanje velike repičine pipe.

U usjevima još uvijek nije zabilježena pojava repičinog sjajnika (Meligethes aeneus), a njegovu pojavu očekujemo s porastom dnevne temperature.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skaldu sa zakonom!

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis