Obavijest povrtlarima! 17.03.2015.

Obzirom da su povrtlarske kulture one koje često jedemo svježe važno je primjenjivat načela integrirane zaštite. Tehnološka uputstva intergirane zaštite postoje i za svaku kulturu su lijepo i detaljno izložena. Načela integrirane zaštite temelje se na iscrpljivanju svih ne kemijskih mjera zaštite, a tek kad one ne poluče zadovoljavajući efekt po pitanju zaštite i prinosa koristimo kemijske preparate. Od agrotehničkih mjera tu je prvenstveno odabir tolerantnih sorti,  sadnja zdravog sadnog materijala, poštivanje plodoreda, sadnja na adekvatnim terenima, sterilizacija tla oko mjesta sjetva/sadnje), okopavanje, mehaničko odstranjivanje štetočinja, uklanjanje i uništavanje zaraženih dijelova biljaka, suzbijanje korova pogotovo iz skupine krstašica. Osim toga postoje i trebaju se koristiti metode praćenja pojave štetnika ( žute ljepljive ploče za kupusnu muhu, bijelu mušicu, lisne uši), metode pregleda usjeva te pratiti prognoznu službu radi pravovremenog  prskanja.

Prognostičari nam predviđaju stabilno vrijeme sa porastom temperatura i do 17 stupnjeva.

U zaštićenim prostorima tokom siječnja i veljače obavila se sjetva ranih presadnica, najviše kupusnjača ( kupus, kelj, brokula, cvjetača) , rajčice, salate, paprike. Nastupa pogodno vrijeme za presađivanje u polje ( kupusnjače) ili u zaštićenim prostorima ( paprika, rajčica, salata).

Prije presađivanja kupusnjača u polje potrebno je izvršiti zaštitu od štetnika kao što su: kupusna muha (Dalia brassicae) , kupusnih buhača ( Phyllotreta spp) , kupusna brašnena uš ( Brevicoryne brassicae), stjenice ( Eurydema spp), duhanovog tripsa ( Thrips tabaci). Zaštitu je potrebno obaviti neposredno pred sadnju potapajući ih preparate na bazi imidakloprida.

U zaštićenim prostorima zbog načina proizvodnje te specifičnih uvjeta koji vladaju u takvim prostorima čest i stalni štetnici su staklenički štitasti moljac, tripsi, lisne uši, staklenička grinja.

Registrirani preparati za suzbijanje štetnika na određenim kulturama.

Naziv

Kultura

ŠTETNIK

Količina

Namjena

BOXER 200 SL

KOHINOR 200 SL

CONGO

DALI

CONFIDOR 200 SL

Kupus

 

 

 

Lisne uši, kupusna sovica

 

 

 

0,1%

 

 

 

Namakanje presadnica u 0,1% otopini 15 minuta

Rajčica u zaštićenom

Staklenički štitasti moljac

0,1%

 

BOXER

KOHINOR

CONGO

 

Brokula, cvjetača, tikvenjače, grah mahunar, salata

Cvjetni štitasti moljac, lisne uši

0,05-0,075 %

Folijarno ili navodnjavanjem putem kap na kap.

 

DALI

Rajčica na otvorenom, patliđan, paprika,

Pamukova lisna uš, mlječinkina lisna uš, zelena breskvina uš, krumpirova lisna uš,

Duhanov štitasti moljac, staklenički štitasti moljac

Krumpirova zlatica

0,05 %

 

 

 

0,075%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protiv kupusne muhe, lisnih uši, tripsa, sovica pozemljuša, kupusnog bjelca te  kupusnog moljaca  kod kupusnjača u vegetaciji moguće je koristiti i preparate na bazi dimetoata ( Rogor, Perfekthion, Chromgor, Calinogor) ili neke druge kao Decis.

Osim štetnih organizama životinjskog podrijetla nalazimo i na gljivična oboljenja. Neke od čestih bolesti mladog nasada su polijeganja  ( Rhizoctonia solani,  Pythium  spp, Fusarium oxosporum, Sclerotinia spp.), gangrena korijenovog vrata paprike ( Phytophthora capsici), razne truleži ( Sclerotinia, Phythophtora spp.)

Preparat

Kultura

Štetnik

Napomena

PREVICUR ENERGY

Krastavac, rajčica, patliđan, tikvice

Pythium

U rasadniku prilikom sjetve jednokratno 6 ml/m², ili dvokratno prilikom sijanja 3ml/m² i isto toliko nakon dva tjedna uz 2-4 l vode po m² po tretiranju.

Prilikom presađivanja uz navodnjavanje kap po kap 2-3 l/ha uz utrošak 20 000 l vode na hektar, te dva tjedna nakon prve primjene

Paprika

Gangrene korijenovog vrata

Prva aplikacija nakon presađivanja, u koncentraciji 0,2% i to zalijevanjem 2 l otopine na 1m²;7-10 dana nakon prve aplikacije primjeniti folijarno 2 l/ha (200 ml na 1000 m²);treća aplikacija prema potrebi folijarno u preporučenoj dozi od 2 l/ha (200 ml na 1000 m²)

Salata, matovilac, endivija, rikola, cikorija, radič

Pythium,

 

 

 

 

 

plamenjača

U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje)s jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 ml/m2 ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 ml/m2, a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 ml/m2, uz primjenu 2-4 l vode po m2 po tretiranju; jedno tretiranje u sezoni

U količini 2-2,5 l/ha u razmaku od 8 do 12 dana, ovisno o stupnju zaraze, primjenom 400-1000 l/ha vode. Dozvoljena su dva tretiranja tijekom vegetacije

Cvjetača, kupus, brokula,

 

U rasadnicima (kontejneri za uzgoj presadnica, gredice za sijanje)s jednim tretiranjem prilikom sjetve u količini 6 ml/m2 ili u razdvojenoj primjeni, prvi puta prilikom sijanja u količini od 3 ml/m2, a drugi puta nakon otprilike dva tjedna u količini 3 ml/m2, uz primjenu 2-4 l vode po m2 po tretiranju

PROPLANT

Krastavac

Plamenjača

Zalijevanjem biljaka nakon nicanja ili presađivanja s 200 ml 0,15%-tne otopine po biljci. Nakon toga može se nastaviti prskanjem s 0,15% otopinom(15 ml preparata u 10 l vode) u razmacima 7-10 dana. 3 puta u sezoni

Tikvice, zelena salata, cikorija, endivija, blitva, luk, poriluk, kelj, cvjetača, korabica, brokula, patliđan, špinat, radič,

pythium

Zalijevanjem biljaka nakon nicanja iii presađivanja sa 100 ml 0,2%-tne otopine po biljci. Nakon toga može se nastaviti s prskanjem u koncentraciji 0,15-0,3% (15-30 ml na 10 l vode), tj. u količini 1,5-3 l na hektar. Tretirati se može i tlo prije presađivanja u količini 8-12 ml u 3-5 l vode/m2 te presadnice u količini 8-12 ml u 4-5 l vode/m2. Može se primijeniti najviše tri puta u vegetaciji

Paprika kasnije sorte

Gangrena korijenovnog vrata

Do dva zalijevanja rasada u količini od 4 litre 0,25% otopine na m^2 ili do dva zalijevanja rasadnih paprika s 0,2 litre 0,25% otopine po biljci. Dva tretiranju u sezoni.

Rajčica, kupus, luk, poriluk, celer

Pythium i trulež korijena

Zalijevanjem biljaka nakon nicanja ili presađivanja sa 100 ml 0,2%-tne otopine po biljci. Nakon toga može se nastaviti s prskanjem u koncentraciji 0,15-0,3% (15-30 ml na 10 l vode), tj. u količini 1,5-3 l na hektar. Tretirati se može i tlo prije presađivanja u količini 8-12 ml u 3-5 l vode/m2 te presadnice u količini 8-12 ml u 4-5 l vode/m2. Može se primijeniti najviše tri puta u vegetaciji

FONGANIL GOLD

Dozvoljeno tretiranje u u zaštićenom prostoru za navedene kulture

Cvijetača, brokula, salata

Pythium, trulež korijena ( Pythopthora spp)

Prskanjem u količini 0,1-0,2 ml/m2 pri sjetvi ili prije presađivanja, uz inkorporaciju u tlo. Po potrebi ponoviti nakon 25-30 dana. Dva tretiranja u sezoni. 300-600 litara škropiva.

Paprika

Gangrena korijenovog vrata

Prskanjem u trake širine 30-40 cm u količini od 1 l/ha prije presađivanja, uz inkorporaciju u tlo na dubinu 30-40 cm,uz primjenu vode 300-600 l/ha. 2 puta u sezoni. Zalijevanjem u količini od 2 l/ha 20 dana nakon presađivanja uz primjenu 100-1000 l vode/ha. Po potrebi ponoviti nakon 4-6 tjedana. Dozvoljena je upotreba sredstva u zaštićenim prostorima.

POLYRAM DF

Povrće u zatvorenom p rostoru proizvodnja presadnica

Pythium, peronospora

Sredstvo se primjenjuje u količini 0,2 g/m2 u 40-60 ml vode/m2 . Za suzbijanje gljiva koje uzrokuju polijeganje rasada potrebno je tretiranje obaviti nakon sjetve, dok je tretiranje za peronospore/plamenjače potrebno obaviti kod pojave povoljnih uvjeta za zarazu. Dozvoljena su najviše 2 tretiranja u vegetaciji u vremenskim razmacima 10-14 dana.

Obavezno je prije pripreme i primjene sredstava za zaštitu bilja pročitati priložene upute i upozorenja za uporabu. Otpadnu, ispražnjenu ambalažu od kemijskih sredstava za zaštitu bilja odložiti u specijalne kontejnere za opasni otpad. Kontejneri su postavljeni uz poljoapoteke. Korisnici državnih potpora dužni su za ispražnjenu ambalažu posjedovati prateći list od tvrtke CIAK d.o.o. kojim dokazuju da su ispravno zbrinuli ambalažu i također su dužni nakon provedenog tretmana voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                                                                         Martina Borić dipl.ing.agr.
E-mail: Martina.Boric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis