Radionica o etiniozi u Bologni (Italija)

Na spomenutoj radionici bili su prisutni vodeći stručnjaci na području bolesti pčelinjih zajednica, posebice etinioze, iz EU (EURL – Referentnog laboratorija za bolesti pčela EU), SAD-a, Južnoafričke Republike te Meksika. Tijekom trodnevne rasprave pokušali smo zajednički prepoznati primjenjive alate i metode rane dijagnostike kako bi pomogli veterinarskoj službi i pčelarima u EU u mjerama sprečavanja širenja i suzbijanja etinioze, odnosno utvrđivanja zajedničke strategije u borbi protiv opasnog nametnika koji je tijekom rujna 2014. godine po prvi puta u prirodnoj invaziji utvrđen u Italiji.

Pri tome su doneseni načelni zajednički zaključci:

  • o provođenju nužno potrebne diobe informacija i edukacije o etiniozi za pčelare, veterinarske organizacije i donositelje zakonskih propisa („policy makers“);

  • o podizanju svijesti pčelara o redovitom pregledu pčelinjih zajednica, te promptnoj službenoj prijavi sumnje;

  • o uspostavljanju primjerene komunikacije i međusobnom povjerenju između pčelara i predstavnika veterinarskih organizacija;

  • o donošenju kriterija za strategiju zamjene mjera suzbijanja s mjerama kontrole etinioze na pojedinom području;

  • o ujedinjavanju zajedničkih nastojanja svih država za smanjenje šteta od etinioze na području Europe primjenom standardiziranog i holističkog pristupa suzbijanju.

Ovih dana u Republici Hrvatskoj (RH) vode se rasprave kako bi Hrvatski pčelarski savez (HPS) ili pojedine pčelarske udruge trebale organizirati grupni odlazak pčelara u zaštićene zone u južnoj Italiji (Calabria ili/i Sicilija) radi sagledavanja situacije sa zanatske strane. Ovdje moramo jasno naznačiti i strogo preporučiti da HPS niti ostale pčelarske udruge ne organiziraju grupne odlaske u invadirana područja. Također, ne preporučujemo niti pojedinačne odlaske hrvatskih pčelara u spomenuta područja. Važećom zakonskom regulativom jasno je određeno da mjere sprečavanja širenja, kao i moguće kasnije mjere kontrole i suzbijanja etinioze provode ovlaštene veterinarske organizacije određene zemlje. Svaki odlazak osoba koji nemaju potrebne ovlasti, znanja i vještine iz epidemiologije te suzbijanja etinioze predstavljaju opasnost od unošenja spomenutog nametnika na prostor RH. Treba podsjetiti da svako namjerno ili slučajno iznošenje spomenutog uzročnika iz invadiranih područja južne Italije te unošenje istih na ostale prostore Italije, RH i drugih zemalja EU predstavlja ozbiljan prekršaj. Razumljivo da ćemo u slijedećih nekoliko dana održati radne sastanke u Hrvatskom pčelarskom savezu i Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede RH kako bi dogovorili zajedničku strategiju u svezi organiziranja edukativnih radionica za pčelare i doktore veterinarske medicine u RH te dogovorili potrebne mjere monitoringa.

Zlatko Tomljanović, dr. med. vet.
doc. dr. sc. Ivana Tlak Gajger, dr. med. vet.

Pripremi za ispis