Obavijest voćarima! 10.03.2015.

U vrijeme bubrenja pupova koštičavog voća, a nakon provedene rezidbe, potrebno je provesti preventivnu zaštitu od najvažnijih bolesti koštičavih voćaka (  breskva, nektarina, marelica, šljiva, višnja, trešnja). Pri tome se prvenstveno misli na kovrčavost lista breskve i nektarine ( Taphrina deformans)  i šupljikavost lista koštičavih voćaka ( Stigmina carpophilla). Infekcije ovim bolestima moguće su već od faze bubrenja pupova, za kišnog vremena.

Zbog toga  savjetujemo da u vrijeme bubrenja pupova ( svakako prije kiše) provedete zaštitu koštičavih voćaka od ovih bolesti, prskanjem pripravcima na bazi bakra. Pri tome treba voditi računa da dnevne temperature  za vrijeme tretiranja budu  više od 5° C .

Bakreni pripravci registrirani u RH za suzbijanje bolesti na koštićavom voću su:

BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP, BORDOŠKA JUHA 20WP-MANICA, CHAMPION, CUPRABLAU Z, CUPROCAFFARO 50 WP, NEORAM WG, NORDOX 75 WG, RAME CAFFARO 32 WP i „MODRA GALICA“.

Vodite računa o tome da su bakreni pripravci fitotoksični za koštićave voćke,  ako ih koristite nakon otvaranja pupova!

Kombinacija bakrenog pripravka i mineralnog ulja, CRVENO ULJE, također je registrirana za primjenu u koštićavom voću, a služi za suzbijanje navedenih bolesti, ali i prezimljujućih formi štetnika ( jaja lisnih uši, jaja crvenog pauka, štitaste uši i sl).

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu ( FIS). 

Vodite evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo  47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.              

                                                                                                                Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

 

 

 

Pripremi za ispis