Obavijest maslinarima! 06.03.2015.

Uzročnik bolesti poznate pod nazivom paunovo oko (Spilocaea oleagina) prisutan je u velikom broju maslinika na području Šibensko-kninske županije

Nakon rezidbe preporuča se provesti zaštitu maslina jednim od pripravaka:

STROBY WG,  DIFCOR,  NATIVO 75 WG.

Za istu namjenu mogu se koristiti i pripravci čije su djelatne tvari bakreni spojevi:

CUPRABLAU Z,  NORDOX 75 WG,  NEORAM WG .

Ovom zaštitom, pripravcima na bazi bakra, ujedno se sprečava i širenje bakterije (Pseudomonas syringae pv.savstanoi) uzročnika raka masline

Nakon primjene pripravaka čija je djelatna tvar bakar može doći do jačeg opadanja zaraženog lišća

Ukoliko su masline zaražene maslininim medićem (Saissetia oleae) preporuča se provesti zaštitu jednim od pripravaka: BIJELO ULJE ILI MINERALNO SVIJETLO ULJE

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

NAPOMENA!

Korisnici sredstava za zaštitu bilja nakon tretiranja imaju obvezu ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja potrebno je poropisno zbrinuti.

                                                           Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.