Uljana repica 03.10.2014.

Velike količine oborina tijekom kolovoza i rujana onemogućile su sjetvu uljane repice u valjanim rokovima. Kod onih proizvođača koji su uspjeli obaviti „kasnu“ sjetvu uljane repice, obavezno je vršiti preglede usjeva, jer sjeme nije tretirano insekticidima, a sklopovi su nešto rjeđi zbog loših uvjeta pripreme .Pregledom na trenu usjeva koji su većinom u fazi kotiledona, utvrđene su štete od buhača (Psylliodes chrisocephala, Phyllotreta spp) i puževa, a uočen je i let repičine ose listarice ( Athalia colibri) .

Za slijedeći tjedan  najavljuje se toplije vrijeme te tada treba obratiti pozornost na moguću pojavu pagusjenica ose listarice. Kod pregleda potrebno je dobro pregledati naličje lista gdje se mogu naći ličinke najranijih stadija razvoja , koje su vrlo male i zelenkaste boje i teže se uočavaju . Pagusjenica starijih razvojnih stadija, crne su boje i lakše se mogu primijetiti.

Dakle ovakvi rokovi sjetve, ne tretirano sjeme,  upozorenje su na češće preglede usjeva i po potrebi obavljati tretiranja dozvoljenim insekticidima, navedenim u tablici 1.

Pragovi odluke za suzbijanje „jesenskih“ štetnika uljane repice:

Repičinu osu listaricu (Athalia colibri )  50 pagusjenica /m² ili 0,5 pagusjenica po biljci.

Repičin crvenoglavi buhač ( Psylliodes chrisocephala )   2 buhača /m²

Kupusni buhači ( Phyllotreta spp.) u literaturi se spominje 2 buhača /35 biljaka ili 10 % oštećene lisne mase.

Kupusna lisna uš (Brevicoryne brassicae)    100 uši/25 biljaka

 
 
Djelatna tvar
Naziv pripravka
Štetnik
Doza l,kg/ha
Koncentracija
Deltametrin
DECIS 2,5 EC

kupusni buhač Phyllotreta atra

Phyllotreta nigripes
Phyllotreta undulata
repičin crvenoglavi buhač
(Psylliodes chrysocephala)
 
 
 
 
 
 
0,3
 
 
Alfa-cipermetrin
 
 
DIREKT
 
 
FASTAC 10 EC
 
 
 
repičina osa  listarica
(Athalia colibri)
 
repičin crvenoglavi buhač
 
 
0,1
 
Lambda-cihalotrin
 
KARATE ZEON
 
KARIS
 
 
Insekti
 
repičina osa listarica
 
 
 
0,15
 
 
0,1-0,12
Esfenvalerat
 
 
SUMIALFA 5 FL
 
repičina osa listarica
(Athalia colibri)
 
repičin crvenoglavi buhač
 
0,1-0,15
 
 
 
0,3
 

Za suzbijanje bolesti ili regulaciju rasta u jesen imaju dozvolu slijedeći fungicidi:

 
Tablica 2.
Djelatna tvar
Naziv pripravka
Bolest
Doza l,kg/ha
Koncentracija
Fenofaza
 
 
 
 
 
Metkonazol
CARAMBA
Regulator rasta
 
 
0,7-1
 
4-6 listova(BBCH 14-16)
 
Tebukonazol
FOLIAR 250
 
 
FOLICUR EW 250
bijela trulež
(Sclerotinia sclerotiorum)
koncentrična pjegavost
(Alternaria spp.)
siva plijesan
(Botrytis cinerea)
 
 
 
1,5-2
 
 
U fazi 6 listova
Protiokonazol
Tebukonazol
PROSARO 250 EC
phoma
(Phoma spp.)
svijetla pjegavost
(Pyrenopeziza brassicae)
 
 
1
 
 
jesen
                       

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano : Pravilnikom  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14

 Jadranka Berić dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr
Pripremi za ispis