Uputa vlasnicima plantažnih nasada jabuka i krušaka! 15.09.2014.

Prije 12 dana upućena je preporuka vlasnicima plantažnih nasada jabuka o mjerama zaštite od bolesti koje se javljaju pred samu berbu, a razvijaju tijekom skladištenja plodova. No, prema najavama meteorologa u posljednjih je pet dana na mjernim lokalitetima u Međimurju palo od 84,4 mm (Novakovec uz rijeku Muru) do 121,6 mm (Orehovica uz rijeku Dravu). Ukupno je u prvoj polovici mjeseca rujna zabilježeno od 169,0 mm do 225,8 mm kiše (vidi Tablicu 2.).

Tablica 1. Podaci o oborinama tijekom posljednjih pet dana (10.-14.9. o.g.) u Međimurju (mjerni lokaliteti "iMetos"):

Mjerni lokalitet
Oborine u posljednjih pet dana
(10.-15.9. 2014.)
Ukupno oborine rujan 2014.
(1.-15.9. 2014.)

Ukupno oborina kolovoz i prva polovica rujna 2014.

Trnovčak
118,8 mm
218,2 mm
391,8 mm
Belica
108,2 mm
224,0 mm
393,4 mm
Novakovec
84,8 mm
169,0 mm
275,6 mm
Orehovica
121,6 mm
224,8 mm
394,4 mm
Donji Pustakovec
100,6 mm
225,8 mm
379,8 mm
 

 Stoga vlasnicima plantažnih nasada jabuka, naročito kod kasnih sorata namijenjenim dugotrajnijem skladištenju u spremištima i/ili hladnjačama, preporučujemo redovito pregledavati zdravstveno stanje voćaka, te provoditi izvanredne mjere zaštite prilagođene zabilježenim oborinama, najvećem broju dopuštenih primjena za svako pojedino sredstvo tijekom jedne sezone i propisanim karencama sredstava za zaštitu bilja.

U zadnjoj dekadi mjeseca kolovoza o.g. je započela berba ranijih sorata jabuka u plantažnim nasadima (npr. sorte gala, redelstar i elatar), a tijekom nekoliko suhih dana u prvoj polovici mjeseca rujna započela je berba pojedinih vodećih sorata: npr. jonagold, jonagored i zlatni delišes. Berbu ostalih dominantnih sorata jabuka očekujemo u trećoj dekadi mjeseca rujna i tijekom listopada o.g.!

U mogućim izvanrednim mjerama zaštite birati sredstva koja na kasnim sortama jabuka (npr. idared, braeburn, fuji, granny smith, pink lady i dr.) namijenjenim za dugotrajnije skladištenje u hladnjačama preventivno suzbijaju krastavost (Venturia), smeđu trulež (Monilinia), sivu plijesan (Botrytis) i gorku trulež plodova jabuke (Colletotrichum syn. Gleosporium) (vidi Tablicu 2.).

Prema iskustvima iz ranijih sezona tijekom kojih smo u drugoj polovici kolovoza i tijekom mjeseca rujna bilježili iznadprosječne količine oborina (npr. 2010., 2013.) mogu se očekivati vrlo veliki gubici uroda jabuka (>50 %) od navedenih uzročnika bolesti, poglavito prilikom dugotrajnijeg čuvanja u ULO hladnjačama.

Tablica 2. Izbor pripravaka za ljetne i završne zaštite jabuke u integriranoj proizvodnji:

Djelatne tvari

Učinkovitost na bolesti

Karenca (dani)

Broj tretiranja u sezoni

krastavost
pepelnica

smeđa trulež

gorka trulež

kaptan
+++
++
+++
21
5x
folpet
+++
++
+++
21
4x
trifloksistrobin*
+++
+++
+
+++
21
3x
tebukonazol***
+
+++
+
+
14
2x
boskalid**
++
++
+++
++
7*
3x

*trifloksistrobin u pripravku Zato Plus WG (kombinacija sa kaptanom)

**karenca za boskalid (kombinacija sa piraklostrobinom u pripravku Bellis DF) u jabukama za hladnjaču iznosi 7 dana, a u jabukama za tržište 14 dana!

***tebukonazol u kombinaciji sa djelatnom tvari trifloksistrobin u pripravku Nativo WG

Tablica 3. Alternativna sredstva za zaštitu plodova jabuke koje stručne službe preporučuju protiv najvažniji bolesti u ekološkoj proizvodnji:

Sredstvo
Djelatna tvar
Učinkovitost na bolesti
krastavost
bakterijski palež
pepelnica
smeđa i gorka trulež

"Serenade Max"

Bacillus subtilis

 
++
+++
+

"Bloosom Protect"

Aureobasidium pullulans

+++
"Myco-Sin"

sumporasto-kisela glinica i biljni ekstrakt

++
+++
++
"Armicarb" (+0,2 % sumpor)
kalij-bikarbonat
++
+++
++
"Conserver"

mliječno-kiselinske bakterije

++
 

Budući je tijekom kolovoza i prve polovice rujna o.g. na nekim mjernim lokalitetima u Međimurju palo gotovo 400 mm kiše (50 % ukupne godišnje količine oborina) (vidi Tablicu 1.) proizvođačima jabuke, za kasne sorte čija berba se planira u zadnjoj dekadi mjeseca rujna ili tijekom listopada 2014. a urod namjeravaju čuvati u hladnjačama, preporučujemo obaviti u narednim danima izvanrednu zaštitu protiv skladišnih bolesti. Prema iskustvima iz ranijih sezona dominantne bolesti uskladištenih plodova jabuka (npr. krastavost – Venturia, smeđa trulež – Monilinia, gorka trulež – Colletotrichum) se razvijaju i neposredno prije berbe u nasadima ako to uvjeti vlaženja i temperature dopuštaju.

VAŽNO: Moguće je početkom druge polovice rujna koristiti samo fungicide kratke karence! (vidi Tablicu 2.) U integriranoj je proizvodnji moguće koristiti i sredstva koja su dopuštena u ekološkoj proizvodnji (vidi Tablicu 3.).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis