Dani jabuka – Požega 2014, 25.–26. listopada 2014.

Kao i svake godine, Dane jabuka ćemo „začiniti“ različitim sadržajima.
"Danima jabuka" nastojimo ukazati na važnost voćarstva u poljoprivredi, ali i gospodarstva uopće, te na bogatstvo raznovrsnih sorata jabuka i voćnih prerađevina.
Kotizacija za izložbu Dani jabuka Požega 2014. je u novčanom iznosu od 100 ,00 kn po izlagaču i 200,00 kn po prodavaču jabuka i drugih proizvoda na vanjskom štandu.
Škole su oslobođene kotizacije.
U nadi da ćete nam se pridružiti na izložbi kao izlagač ili kao sponzor,  te nas podržati u našim nastojanjima da ova izložba bude bolja od svih dosadašnjih izložbi,  očekujemo Vaš odgovor putem pristupnice ili ugovora.

Molimo Vas da uvažite naš zahtjev za prijavom na manifestaciju do 7. listopada 2014. radi organizacijskih obveza sa naše strane.

Stojeći Vam na raspolaganju za upite,

Sa osobitim poštovanjem.

U ime organizatora kontakti:

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr. 
mob: 091/4882-822  
e-mail: djurdjica.ksenek@savjetodavna.hr
Goran Josipović, dipl. ing. agr.
 mob: 098/468-950
 e-mail:goran.josipovic@savjetodavna.hr

Napomena: Nismo u mogućnosti organizirati smještaj izlagačima koji dolaze iz drugih županija stoga Vas molimo, ukoliko želite smještaj da ga sami rezervirate na jedan od slijedećih kontakata:Villa Dora: 099 363 41 11, Villa Marija: 091 205 90 16, Zlatni lug:098 472 483,  Grgin dol: 034 273 222 ili neki drugi vlastiti aranžman.

Pripremi za ispis