Kratki savjeti za pravilno spremanje silaže u silos

Kakvoća kukuruzne silaže

Kukuruzna silaža i sjenaža su voluminozna krmiva koja bi trebala sudjelovati s više od 60 % u hranidbi svih kategorija goveda. Mogu se spremati u vodoravne silose ili silo hrpe. Kukuruzna silaža je posebno vrijedno krmivo u hranidbi krava, podmlatka, ali i tovne junadi jer ima veliku koncentraciju energije koja nerijetko prelazi i 7 MJ NEL/kg ST. To je najjeftinije energetsko krmivo za preživače koje se može jednostavno proizvesti na gospodarstvu i na vlastitim površinama. Mora se pravilno spremiti i konzervirati pa će imati visoku probavljivost. U dobro izbalansiranim obrocima daje odlične proizvodne rezultate.

Loša silaža – problemi sa zdravljem životinja

Loše spremljena silaža odnosno ona koja se loše nagazi i pokrije ima velike gubitke: smanjene je kvalitete, pljesniva je, prekisela i najčešće je životinje neće jesti zbog lošeg okusa i mirisa. Takva silaža često sadrži i štetne tvari koje uništavaju mikroorganizme buraga i općenito loše djeluje na zdravlje krava.

Postupci kod spremanje silaže

 • sjeckanje kukuruzne mase pomoću silokombajna potrebno je na veličinu manju od 1 cm uz drobljenje svakog zrna pomoću valjaka
 • silos bi se trebao napuniti i zatvoriti u pravilu istog dana
 • poželjno je što manje unošenje zemlje i ostalih nečistoća s masom u silos posebno kod gaženja
 • nakon što se dovezena masa raširi potrebno je pravilno gaženje mase dovoljno teškim strojem
 • nakon dostatnog gaženja slijedi pokrivanje silosa
 • otvaranje silosa nakon završene fermentacije obično nakon mjesec dana

Pravilno pokrivanje silosa

Preduvjet za pravilnu fermentaciju je potpuno zatvaranje i onemogućavanje ulaza zraka, ali i vode u silažnu masu. Takvi uvjeti se postižu ukoliko se silos pokrije za zrak i vodu nepropusnim materijalima. Tehnika pokrivanja bi u praksi trebala biti sljedeća:

 • u silosima na zidove se stavlja bočna folija za stranice (0,15 mm), a onemogućuje kvarenje uz rubove i štiti zidove od kiselina
 • nakon temeljitog gaženja odmah treba početi pokrivanje
 • na silažnu masu prebace se dijelovi zidnih folija (0,5 – 1 m)
 • sredinom silosa razvuče se podfolija koja je vrlo tanka (0,04 mm) i osjetljiva na oštećenja te se više ne smije gaziti po njoj. Ona onemogućuje ulaz zraka po površini
 • preko podfolije razvlači se glavna folija (0,15 mm) koja treba biti UV stabilizirana tako da je sunčevo svjetlo ne oštećuje
 • po cijeloj površini mogu se staviti zaštitne mreže otporne na fizička oštećenja
 • na kraju se sve zajedno učvršćuje specijalnim vrećama koje se pune sitnim šljunkom, a stavljaju se uz rubove i po sredini u nekoliko redova,  posebno po spojevima zaštitnih mreža

silaza892014.jpg

Slika 1: Kod pravilno pokrivene silo hrpe nema gubitaka silaže (snimio: mr. sc. Dario Zagorec)

silaza1_892014.jpg

Slika 2: Prikaz pravilnog pokrivanja silosa na prezentaciji Savjetodavne službe (snimio: mr. sc. Dario Zagorec)

Gubici smanjeni na minimum

Silos se može otvoriti nakon mjesec dana, a ovako pokrivena silaža može se čuvati i više od godinu dana. Ukupni gubici kod ovako pokrivene silaže svedeni su na 3 – 5 %, dok su kod nepravilnog pokrivanja oni i preko 20 %. Stoga, pošto je pred nama nadolazeće razdoblje, kada se sprema kukuruzna silaža na našim obiteljskim gospodarstvima, preporuka je svim proizvođačima mlijeka i mesa koji spremaju silažu da pravilno pokriju silose ili silo-hrpe jer će im se to višestruko vratiti. Sve detaljnije upute i savjete vezane uz pravilno spremanje silaže u silose možete potražiti u uredima Savjetodavne službe na svom području od savjetnika stočarske specijalnosti. 

Pripremi za ispis