Obavijest poljoprivrednicima! 02.09.2014.

Sve poljoprivrednike sa područja Virovitičko-podravske da se vrši odvoz prazne ambalaže sredstava za zaštitu bilja. Prema zakonu o održivoj uporabi pesticida ( NN 14/14) , u čl. 20. Primjena, rukovanje i uvjeti skladištenja pesticida i gospodarenje njihovom ambalažom i ostacima kod korisnika pesticida, u stvaku (4) piše: „ Korisnici moraju praznu ambalažu od pesticida, ambalažu s ostacima pesticida, pesticide kojima je istekao rok valjanosti, pesticide kojima je istekla registracija ili dopušteno razdoblje za primjenu zaliha i ostatke škropiva odvojeno skupljati i privremeno čuvati do predaje ovlaštenoj osobi sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom“ . Datum za sakupljanje i odvoz  otpada je 09.09.2014. , a lokacija i vrijeme je navedeno u tablici;

 

PP Orahovica d.d. – Gutmanovci

Zakov gaj
Gutmanovci

8.30 – 11.00

PP Orahovica d.d.

Zdenci b.b.

Zdenci

12.00 – 15.00

 

Važna informacija poljoprivrednicima je da se ;

1. Sakuplja se isključivo prazna ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika koji financiraju projekt i omogućavaju poljoprivrednicima besplatan povrat njihove ambalaže: Agroteks, AgroChem-Maks, BASF, Bayer, Belchim Crop Protection, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Pinus Agro, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena , tvrtka Herbos d.d. u stečaju nije više članica CROCPA EKO MODEL-a, te se njihova ambalaža neće skupljati.

2. Donosioci otpada dužni su sami ispuniti Prateći list i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada. Otpad proizvođača koji donese otpad bez Pratećeg lista i Deklaracije neće biti prihvaćen. Obrasci Pratećeg lista (Obrazac PL-O) mogu se kupiti u Narodnim novinama.

Akcija "Prateći list"  namijenjena je svima koji proizvode za tržište i ulaze u sustav PDV-a, a imaju ambalaže navedenih proizvođača koje su dužni zbrinuti na zakonom propisani način. Prilikom preuzimanja prazne ambalaže, C.I.A.K. će za preuzetu količinu otpada posjedniku ovjeriti prateći list. Na taj način pravne osobe (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) imaju dokaz o pravilnom postupanju s praznom ambalažom sredstava za zaštitu bilja.

 Ambalaža koja se skuplja mora biti:

• prazna (ovaj projekt ne pokriva skupljanje/zbrinjavanje neiskorištenih proizvoda)

• pravilno isprana (prema detaljima iz brošure udruge CROCPA)

• od navedenih tvrtki članova CROCPA EKO MODELA. Molimo Vas da ne vraćate ambalažu drugih tvrtki jer tvrtka C.I.A.K. neće za nju ovjeravati prateće listove.

Za sve dodatne  informacije javiti se u Savjetodavnu službu Virovitičko-podravske županije!

 Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

Pripremi za ispis