Obavijest vinogradarima! 25.08.2014.

Prema najavama meteorologa protekli vikend je zahvatilo grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnim oborinama i mjestimično tučom. Pri tom su evidentirane značajne štete na poljoprivrednim kulturama , poglavito vinogradima i voćnjacima (Vrgorac).

Vinogradi se nalaze u vrijeme početka dozrijevanja grožđa, prisutna su oštećenja od osnovnih bolesti-peronospore i pepelnice,a dodatna oštećenja od tuče pojačavaju osjetljivost i mogući razvoj sive plijesni (Botrytis cinerea).Stoga preporučujemo zaštitu uporabom botriticida –Switch 62,5 WG,Teldor SC 500,Mythos ,Botril 300 SC ili Pyrus 400 EC prskajući zonu grožđa, uz strogo poštivanje propisanih karenci a sukladno očekivanim rokovima berbe.Moguće je fungicidima dodati i fiziološke stimulatore ili biognojiva (Polyamin,Drin).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis