Obavijest proizvođačima agruma 21.08.2014.

Upozoravamo proizvođače agruma da je zabilježen pojačani let sredozemne voćne muhe         (Ceratitis capitata) najvažnijeg štetnika agruma.

Vremenski uvjeti pogoduju razvoju ovog štetnika pa se očekuje veći broj generacija te je uputno provesti mjere suzbijanja.

Suzbijanje se može provesti s pripravcima na osnovi:

dimetoata(trgovačkog naziva: Chromgor 40, Rogor 40, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor, Perfekthion). Karenca za navedene pripravke je 35 dana ili

deltametrina( trg.naziva Decis 2,5 EC), karenca je 30 dana ili

acetamipirida( trg.naziva Mospilan 20 SP), karenca 21 dan.

Također, može se primijeniti pripravak Success bait(djelatna tvar spinosad uz dodatak atraktanta).

Kod primjene ovog sredstva uputno je da se primjenjuje na većem području.

Stabla treba tretirati u obliku traka, tako da se obuhvati do 40% nasada. Tretiranje treba obaviti čim se štetnik pojavi na plodovima i dalje u razmacima 7-10 dana. Tretiranje izvršiti obavezno krupnim kapima.

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema pisanim uputama proizvođača. Korisnici sredstava za zaštitu bilja obavezni su popuniti i čuvati evidencijsku listu korištenja SZB. Praznu ambalažu  potrebno je zbrinutu na propisan način.

Napominjemo da je organizirano zbrinjavanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja. koje provodi tvrtka CIAK. Prikupljanje će biti 23.rujna 2014. u poljoapoteci Hipodrom, Put Piket 24,Sinj, od 9-11 sati.

Silvija Marušić dipl.inž.
e-mail: Silvija.Marusic@savjetodavna.hr

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Obična tablica"; mso-style-parent:""; line-height:115%; font-size:11.0pt;"Calibri","sans-serif";}