Obavijest vinogradarima! 12.08.2014.

Prije 14 dana upućena je preporuka o petoj zaštiti vinograda nakon cvatnje, a već 6 dana nakon toga, zbog ciklone "Melisa" zabilježene krajem mjeseca srpnja o.g. uputili smo preporuku za završne zaštite vinograda, odnosno šesto usmjereno tretiranje nakon cvatnje. Istu zbog važnosti ponavljamo i tijekom današnjeg dana!

Naime, u danima 30. i 31. srpnja o.g. zabilježili smo jače olujno nevrijeme tijekom kojih je na mjernim lokalitetima u međimurskom vinogorju palo od 40,8 mm (mjerni uređaj "iMetos" u vinskoj sorti rajnski rizling, lokalitet Trnovčak) do 52,4 mm (mjerni uređaj "CDA-Agra" u vinskoj sorti moslavac bijeli ili šipon, lokalitet Orehovčak). Na dijelovima općina Štrigova, Sveti Martin na Muri i Gornji Mihaljevec tom je prilikom dana 30. srpnja o.g. padala i tuča koja je oštetila vinograde u različitom intenzitetu!

Ovogodišnja vinogradarska sezona ostat će zapamćena po nekoliko posebnosti, od kojih svakako treba izdvojiti spoznaju da je zadovoljavajuću zdravstveno ispravnost grožđa bilo moguće postići sa čak 50 % više aplikacija fungicidima u odnosu na prosječne godine, a prvenstveno se to odnosi na usmjereno suzbijanje pepelnice grožđa!

Prema zbroju srednjih dnevnih temperatura većih od 10ºC mjereno na lokalitetu Orehovčak u Železnoj Gori (općina Štrigova) od početka mjeseca travnja do dana 31. srpnja o.g. sumirano je 859ºC, što je oko 100°C manje nego u istom razdoblju prethodne tri sezone. Stoga je u rodnim nasadima početak dozrijevanja grožđa (što je vidljivo promjenom boje kožice boba) započelo 10-tak dana kasnije u odnosu na prethodno trogodišnje razdoblje!

U mjesecu kolovozu zabilježili smo tek nešto više od 1 mm padalina, posljednja 4 dana najviše dnevne temperature zraka veće su od +30°C, a pritom je vrlo sparno s dnevnim prosjecima relativne vlažnosti zraka oko 85 %!

U narednim danima očekujemo promjenljivo razdoblje s mogućim novim oborinama krajem ovog tjedna. Nadalje će biti vrlo sparno, pa još uvijek očekujemo vrlo povoljne uvjete za razvoj kasne plamenjače (Plasmopara viticola) na vršnom lišću (a u jače zaraženim i nezaštićenim vinogradima ova bolest se u narednom razdoblju još može postepeno širiti i na starije lišće, što je primjerice zabilježeno 2006. godine) i kasne pepelnice (Erysiphe necator) koja se još uvijek može jače razvijati na peteljkovini vinskih sorata kasnije epohe dozrijevanja.

U zadnjim mjerama zaštite vinogradarima protiv plamenjače (Plasmopara viticola) preporučujemo zbog kraće karence za vinske sorte 21 dan pripravak Mildicut SC u prosječnoj količini 3-3,5 lit./ha (najviše 4x tijekom sezone). Moguće je koristiti i kombinirane bakarne fungicide (npr. Curzate-B, Ridomil Gold Plus i slično) u propisanim količinama, naročito u sorata kasnije epohe dozrijevanja, te na lokalitetima gdje se ranijih sezona pojavljivala kisela trulež grožđa (Acetobacter spp. i dr.)!

Ipak, naglašavamo da je u većini zapadno-europskih vinogradarskih regija primjena bakra u integriranoj proizvodnji grožđa ograničena na najviše 3-4 kg čiste djelatne tvari/ha tijekom jedne sezone, odnosno dopuštene su dvije primjene bakarnih fungicida u prosječnim količinama!

Ukoliko iste nisu već korištene u 2014. sezoni moguće je pripravku protiv plamenjače Mildicut SC dodati manju količinu nekog pojedinačnog bakarnog fungicida (npr. Neoram WG, Cuprablau-Z, Champion i slično), naročito na lokalitetima planiranim za kasnije rokove berbe! Karenca bakarnim pripravcima za vinske sorte grožđa u našoj zemlji iznosi 35 dana.

Protiv pepelnice grožđa (Erysiphe necator) preporučujemo korištenje sumpornih fungicida (npr. Chromosul, Kossan, Kalinosul, Thiovit Jet, Kosavet i slično) u količini 2,5-3,0 kg/ha. Propisana karenca sumpornih fungicida u našoj zemlji za vinske sorte grožđa iznosi 35 dana.

U razvojnom stadiju pripravak početka zriobe grožđa (mekšanje bobica i početak promjene boje ili "šara") struka preporučuje obaviti preventivnu zaštitu protiv jače pojave sive plijesni (Botrytis cinerea) primjeno specifičnih pripravaka (botriticidi, vidi Tablicu 1.).

Prema iskustvima poljskog mikro-pokusa provedenog na pepelnicu vrlo osjetljivoj vinskoj sorti moslavac bijeli ili šipon, od navedenih botriticida jedino djelatna tvar boskalid (Cantus DF) pored sive plijesni vrlo učinkovito preventivno suzbija i pepelnicu grožđa!

VAŽNO: Većina fungicida dopuštenih za suzbijanje biljnih bolesti u vinogradarstvu ima za vinske sorte u pravilu dužu karencu nego za stolne ili jestive sorte grožđa, zbog mogućeg naknadnog negativnog utjecaja na fermentaciju mošta i/ili vinifikaciju!

Tablica 1. Kemijska sredstva koja imaju dopuštenje za suzbijanje sive plijesni (Botrytis cinerea) (botriticidi) u Republici Hrvatskoj:

Skupina
Djelatna tvar
Pripravak
Primjena (%)
Karenca (dani)
dikarboksimidi
iprodion
Kidan, Lupo
0,3
28
fenpiroli
fludioksonil
Switch*
0,08
21
anilinopirimidini
ciprodinil
Chorus
0,04-0,06
21
pirimetanil
Mythos, Botril, Cezar, Botrycid
0,25
28
Pyrus 400
0,2-0,25
28
hidroksianilidi
fenheksamid
Teldor
0,1-0,15
21
anilid ili piridin
boskalid
Cantus
0,1-0,12
28

*kombinacija djelatnih tvari fludioksonil & ciprodinil

Voditi računa prema najvećem broju dopuštenih primjena svakog pojedinog sredstva za zaštitu bilja u vinogradima tijekom jedne sezone!

Ove preporuke vrijede o mjerama završih aplikacija protiv plamenjače, kisele truleži, pepelnice i sive plijesni također vrijede i za vinograda oštećene tučom na dan 30. srpnja o.g.!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis