Obavijest maslinarima! 08.08.2014.

Upozoravamo maslinare da obvezno izvrše pregled svojih maslinika.

Pregledom kontrolnih punktova na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježen je pojačan let maslinove muhe (Bactrocera oleae), te su vidljive zaraze na plodovima maslina.

Na povećanu brojnost i razvoj maslinine muhe, ekonomski najvažnijeg štetnika masline utječu vrlo povoljni vremenski uvjeti, temperatura i dovoljna količina vlage.

Ukoliko se pregledom maslinika procjeni zaraza plodova 10-15 %( jaje+ličinka) izvršiti tretiranje cijele krošnje maslina insekticidima na osnovi dimetoata (Chromgor 40, Perfekthion, Zagor, Rogor 40).

Tretiranje cijele krošnje maslina dopušteno je u konvencionalnoj proizvodnji.

Proizvođači uključeni u integriranu i ekološku proizvodnju trebaju nastaviti s korištenjem mamaca.

Važno je napomenuti da se Sucess bait i Eco trap mogu koristit u integriranoj i ekološkoj proizvodnji dok se mamci s dodatkom insekticida na osnovi dimetoata koriste samo u integriranoj proizvodnji.

Navedena metoda ima učinkovite rezultate ako se primjeni i obuhvati što veći broj maslina na nekom području(100 i više).

Sredstva za zaštitu bilja koristiti prema pisanim uputama proizvođača. Korisnici sredstava za zaštitu bilja obavezni su popuniti i čuvati evidencijsku listu korištenja sredstava za zaštitu bilja. Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinutu na propisan način.

Silvija Marušić dipl.ing.
e-mail: Silvija.Marusic@savjetodavna.hr

 

Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Obična tablica"; mso-style-parent:""; line-height:115%; font-size:11.0pt;"Calibri","sans-serif";}