Obavijest o obveznom uklanjanju ambrozije 01.08.2014.

Na ruderalnim staništima uz ceste i putove, primijećena je prisutnost ambrozije (Ambrosia artemisifolia L). Ambrozija je jednogodišnja biljka koja naraste od 1 do 1,5 metar visine. Korijen joj je vretenast. Stablo joj je uspravno, razgranato i gusto prekriveno sitnim dlačicama.

Vrlo je agresivna, proizvodi velike količine peluda koji kod osjetljivih ljudi izaziva alergijsku reakciju.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donijelo je Naredbu o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije (NN br. 72/07), u cilju njezinog suzbijanja i sprečavanja daljnjeg širenja.

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih puteva, dužni su tijekom vegetacije u više navrata redovito uklanjati ambroziju. 

Preporuča se suzbijanje čupanjem biljke zajedno s korijenjem. U slučaju većih površina moguća je košnja ili tretiranje sredstvima za zaštitu bilja na bazi aktivne tvari glifosat.

Mjere uklanjanja treba obaviti prije cvatnje ambrozije, kako bi se spriječilo stvaranje sjemena i njegovo širenje i u slijedećoj godini.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis