Obavijest vlasnicima plantažnih nasada oraha i pojedinačnih stabla oraha! 30.07.2014.

Sredinom mjeseca srpnja o.g., odnosno prije 15 dana, vlasnike plantažnih nasada oraha i pojedinačnih stabla oraha uz okućnice i/ili vikendice u Međimurju obavijestili smo o ovogodišnjim prvim ulovima odraslih oblika novijeg štetnika u regiji – orahove muhe (Rhagolestis completa).

Ponavljamo da smo ove sezone žute ljepljivu ploču sa atraktantom radi praćenja populacije orahove muhe postavili dana 7. srpnja 2014., samo na jednom lokalitetu u središnjem dijelu Međimurja (Šenkovec), a šest dana nakon toga uhvaćene su prve odrasli oblici ovog štetnika! U danima 23.-27. srpnja o.g. njihov ulov premašuje nekoliko desetaka imaga, a samo tijekom posljednjih 24 sata (od sredine dana 28. do sredine dana 29. srpnja o.g.) uhvaćeno je 35 odraslih oblika orahove muhe! Prema iskustvima iz proteklih sezona (2012., 2013.) najmasovniji ulov orahove muhe zabilježili smo tijekom kolovoza i početkom mjeseca rujna.

Struka smatra da usmjereno suzbijanje valja provoditi ako je protekle godine zabilježen jači napad orahove muhe, a u tekućoj sezoni na žute ploče ulovimo nekoliko desetaka muha!

Orahova muha ima samo jednu generaciju godišnje. Štete prave ličinke koje se 3-5 tjedana razvijaju u zelenoj, mesnatoj, ovojnici plodova oraha (egzokarp). Kako se u jednom plodu razvija više ličinki, lupina na napadnutom mjestu omekša i naknadno gotovo potpuno pocrni. Takvi plodovi otpadaju ili ostaju duže na stablu.

Među najvažnije agrotehničke mjere za smanjenje populacije orahove muhe ubrajamo: sakupljanje i spaljivanje napadnutih plodova oraha, postavljanje u krošnje većeg broja žutih ljepljivih ploča u vrijeme leta čime smanjujemo brojnost odraslih oblika, obradu tla ujesen ili u proljeće na dubinu 5 do 20 cm čime također smanjujemo populaciju jer štetnik u zemljištu prezimljava kao kukuljica. Moguće je prije početka leta orahove muhe površinu ispod stabla prekrivati paučinastom folijom.

Štetnost orahove muhe u Međimurju:

Ulovi orahove muhe na žute ljepljive ploče su u Međimurju tijekom 2012. i 2013. godine bili veliki (na vrhuncu leta više od 60 jedinki tjedno). Stoga smo tih godina, na lokalitetu Mursko Središće, skupljali orahovom muhom napadnute i zdrave plodove, sušili ih 60 dana u prozračnoj tavanskoj prostoriji, te procijenili utjecaj štetnika na prinos jezgre (vidi Tablicu 1.) i njezina vanjska obilježja. Prije čišćenja plodova je opaženo da ljuska napadnutih plodova ima tamniju boju, što ih u usporedbi sa zdravim plodovima nagrđuje i umanjuje njihovu prodajnu vrijednost. Gubitak težine jezgre u plodovima oraha napadnutim orahovom muhom u odnosu na zdrave plodove je iznosio 19,19 % do 19,65 %. Jezgre napadnutih plodova su pritom u negativnom promijenila svoja vanjska svojstva: većina ih je bila tamnije boje, smežurana i gorka. Prema navodima stranih autora na takvim je jezgrama oraha moguć i razvoj suhe plijesni (Fusarium sp.).

Tablica 1. Masa jezgre dobivena čišćenjem zdravih i orahovom muhom zaraženih 84 ploda sakupljenih na lokalitetu Mursko Središće nakon 60 dana sušenja u prozračnoj prostoriji:

Godina

Zdravi plodovi

Zaraženi plodovi

Razlika u težini

Gubitak prinosa

2012.
392 g
315 g
77 g
19,65 %
2013.
318 g
257 g
61 g
19,19 %
 

Mogućnosti i iskustva usmjerenog kemijskog suzbijanja orahove muhe:

Sukladno Naputku o proširenju dozvola za primjenu kemijskih sredstva za zaštitu bilja na malim kulturama i/ili malim namjenamadopuštenje od 2012. za suzbijanje orahove muhe u našoj zemlji ima pripravak na osnovi tiakloprida: Calypso 480 SC (0,25 lit./ha, maksimalno 2x godišnje, karenca 14 dana).

Također, u našoj zemlji dopuštenje za primjenu u nasadima oraha ima djelatna tvar spinosad u pripravku Laser KS (u količini 0,2-0,3 lit./ha, maksimalno 3x godišnje, karenca 3 dana), registriran za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella), ali djelotvoran i na orahovu muhu!

Kako je u Međimurju u vremenu provođenja Operativnog programa i poticanja sadnje novih višegodišnjih nasada (2000.-2009. godine) posađeno ukupno 47,81 novih hektara nasada oraha, vlasnicima preporučujemo od početka mjeseca kolovoza započeti provoditi usmjerene mjere zaštite plodova oraha od orahove muhe. Ovisno količini i rasporedu oborina, te najvišim dnevnim temperaturama, tretiranja treba ponavljati u razmacima 7-10 dana, te je ukupno na taj način potrebno provesti 4-5 usmjerenih aplikacija u kritičnom razdoblju (od kraja srpnja ili najkasnije početka mjeseca kolovoza pa sve do kraja prve dekade mjeseca rujna)! Tretiranje je moguće obaviti u večernjim satima, samo u nasadima s nižim stablima manjeg volumena krošnje. Zbog potencijalne opasnosti insekticida na pčele medarice, u nasadima oraha u vrijeme provođenje kemijske mjere zaštite ne smije biti cvatućeg podrasta!

Puno bolji učinak, uz manji utrošak škropiva i smanjenje ukupnog broja tretiranja (naročito na stablima veće visine i volumena), postiže se ako djelatnim tvarima tiakloprid i spinosad dodajemo biljni proteinski mamac (Buminal) (0,6 lit./100 litara vode). Pripravak nema propisane karence i razvrstan je izvan skupine otrova. Ako se dodaje insekticidima na osnovi tiakloprida ili spinosada može se tretirati samo donji dio krošnje, a ukupni broj aplikacija se može umanjiti na najviše 3 usmjerena tretiranja s prosječnim razmacima 15 dana!

 

U Međimurju je više vlasnika stabla oraha posljednjih godina u poljoprivrednu savjetodavnu službu dojavljivalo štete koje nalikuju napadu orahove muhe i tražilo preporuke za njeno moguće suzbijanje. Stoga smatramo da je ova novija štetna vrsta voćne muhe u Međimurju vrlo proširena.

U kontroli voćnih muha (Trypetidae) poznata je i tehnologija prskanja pojedinog dijela nasada (40 %) na sunčanoj strani smjesom atraktanta i insekticida (u pripravku Success Bait KS), koja je u našoj zemlji registriran i koristi se protiv mediteranske i maslinove muhe.

Pokusom u Međimurju protekle je 2013. ova metoda također bila vrlo učinkovita i protiv orahove muhe. Pripravak Success Bait KS (primjena 2-4 %) osim insekticida (spinosad) sadrži sredstvo koje privlači muhe (buminal), pa se tretira samo dio krošnje (pojedine grane) i na taj se način suzbijaju muhe prije nego odlože jaja (aplikaciju obaviti nakon prvih ulova muha na žute ljepljive ploče). Na pojedinačnim i velikim stablima oraha dovoljno je tretirati donje grana s južne strane uz utrošak samo 2 litre 3 % škropiva po stablu. Broj naknadnih prskanja se ponavlja svakih 14-15 dana, počevši od kolovoza do početka mjeseca rujna! Ovakav način tretiranja samo jednom manjeg dijela krošnje naročito je praktičan na pojedinačnim visokim stablima oraha, uzgajanim uz okućnice za vlastite potrebe kućanstava.

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis