Obavijest proizvođačima jabuka! 28.07.2014.

Tijekom ljetnih mjeseci u zaštiti plodova jabuke od uzročnika krastavosti koristimo preventivne fungicide na bazi kaptana, ditianona, mankozeba, metirama, ciprodinila ili dodina. Preventivnu zaštitu potrebno je ponoviti ovisno o zabilježenim oborinama koje su ljeti uglavnom lokalnog karaktera.

Za zaštitu od pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora, strobilurina (Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG, Nativo 75 WG) te pripravci Crystal i Domark 40 ME. Pripravci na bazi strobilurina registrirani su za suzbijanje obje bolesti.

Za posljednja tretiranja u vegetaciji planirajte pripravak Bellis.

Prilikom odabira fungicida vodite računa o maksimalno dopuštenom broju tretiranja nekom aktivnom tvari tijekom jedne sezone!

Tijekom proteklih 10 dana i dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača. Zbog toga preporučamo voćarima da redovito obavljaju zaštitu od navedenog štetnika primjenom insekticida kao što su Pyrinex 250 ME, Affirm, Coragen 20 SC, Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP.

Vodite računa o karenci odabranih preparata s obzirom na različite epohe dozrijevanja pojedinih sorti jabuka! Karenca kombinacije sumpora i ditiokarbamata (mankozeb, propineb, metiram) iznosi čak 56 dana!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis