Obavijest vinogradarima 23.07.2014.

Od zadnje preporuke za zaštitu vinove loze prošlo je 9 dana. I dalje vladaju, a prema prognozama se  i nastavljaju vrlo povoljni uvjeti za razvoj i nove infekcije plamenjačom ili peronosporom (Plasmopara viticola),   kao i za širenje pepelnice (Erysiphe necator). Stoga za   zaštitu od peronospore  preporučujemo uporabu jednog od sistemičnih  pripravaka koji sadrže i bakar: Ridomil gold Plus, Curzate B, Galben C, Baldo C.

Za zaštitu od pepelnice uporabitejedan od pripravaka: Falcon EC 460, Domark 40 ME,Indar 5 EW,Topas 100,Nativo 75 WG ili Talendo,Vivando,Postalon SC.

Na lokalitetima Vrgoračkoj vinogorja (Pojezerje) je zabilježen veći ulov druge generacije grozdovih moljaca,stoga preporučujemo zaštitu uporabom jednog od navedenih insekticida:Affirm,Coragen 20 SC,Avaunt 15 SC ili Laser.

Kod odabira pripravaka paziti na broj primjena iste aktivne tvari tijekom sezone kao i na razmak između tretiranja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača, ambalažni otpad pravilno zbrinite te popunite evidencijske liste o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

                                                                                             mr.sci.Ivana Župić
e-mail:Ivana.Zupic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis