Završena Akcija prikupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja na području Bjelovarsko-bilogorske županije

Ponukani zakonskom regulativom ali i sviješću o potrebi ekološki prihvatljivog načina zbrinjavanja ambalažnog otpada poljoprivredni proizvođači u velikom su se broju odazvali ovoj akciji. U prilog tome govori i podatak da su kamioni sa svih lokacija odlazili dupkom puni, a vrijeme samog prikupljanja bilo je dulje od onog naznačenog u pozivu.

Ambalažni otpad mogao se predati na uobičajenim lokacijama: Štefanje, Bjelovar, Kapela, Garešnica i Donji Sređani. Da bi omogućio zbrinuti ambalažu od sredstava za zaštitu bilja na pravilan način načelnik općine Šandrovac dogovorio je još jedno zbrinjavanje ambalaže za svoje žitelje za koje su određena mjesta  bila "van ruke". Tako se pruža još jedna prilika poljoprivrednicima da predaju ambalažu 28. srpnja 2014. u Šandrovcu.

Uz pomoć  savjetnika iz Savjetodavne službe poljoprivrednici su popunjavali potrebne obrasce koje su dužni čuvati u svojoj arhivi kao dokaz o predanoj ambalaži sredstava za zaštitu bilja.

Iva Majhen-Vlašiček, dipl.ing., rukovoditeljica
Mihaela Čuhnil, ing. agr., viši stručni referent

Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE