Obavijest ratarima 18.07.2014.

Započela je žetva žitarica. Proizvođače žitarica upozoravamo da je prije skladištenja ovogodišnjeg uroda potrebno očistiti prostor za skladištenje.

U očišćenim i praznim skladištima u kojima je prethodnih godina zabilježena prisutnost skladišnih štetnika potrebno je provesti tretiranje insekticidima: Actellic 50 EC,Pirimifos–metil 50 EC, Protect-IT.

Ukoliko u skladištima ima starih žitarica u kojima su prisutni štetni kukci, odvojite ga od ovogodišnjeg uroda i tretirajte jednim od insekticida: Actellic 50 EC, K-Obiol EC 25. Pri primjeni ovih sredstava obratite pozornost na karencu – period u kom se žito ne smije koristiti za ishranu stoke.

U istu svrhu mogu se koristiti fizikalni insekticidi koji nisu svrstani u otrove i nemaju karencu: Protect-IT, Aquapy.

Obavezno prije primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12; Zakon o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14). 

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

 

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis