Obavijest proizvođačima voća 18.07.2014.

Od posljednje preporuke za zaštitu nasada jabuke i kruške proteklo je 10 dana tom periodu bilo je promjenjivo vrijeme sa većim količinama oborina od 30 mm kiše pa do 100mm. I za narednih nekoliko dana predviđa se ponovo promjenjivo vrijeme.

Upravo zbog toga je potrebno provesti zaštitu nasada nekim od dolje navedenih fungicida: Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillac 80 WP, Dithane DG Neotec., Merpan 80 WDG, Captan 80 WG,Merpan 50 WP,Captan 50,Kastor, Delan SC750, Delan 500 SC, Delan WDG, Polyram DF, Dodin S-65, Chromodin S-65, Folpan 80 WDG.

U nasadima gdje prisutna pepelnica vršiti mehaničko odstranjivanje zaraženih izbojaka. U zaštiti protiv te bolesti mogu se koristiti pripravci na bazi sumpora.

Također je moguće koristiti i pripravke:Stroby WG,Zato 50 WG, Tercel.

Potrebno je ponoviti i zaštitu protiv jabučnog savijača zbog veliki količina kiše koje su isprale sredstva.

Od insekticida mogu se koristiti: Pyrinex 250 ME, Affirm, Coragen 20 SC, Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP.

Za suzbijanje minera okruglih mina, kod pojave jaja i prvih gusjenica prednost dati pripravku Coragen. Kod pojave prvih mina treba koristiti Mospilan 20 SP ili Calypso SC.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu, koji se nalazi na stranicama MP-a. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te popunite evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a sve je to propisano: Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonom o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14

 

Jadranka Berić, dipl .ing. agr.
E-mail: Jadranka.Beric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis