Obavijest voćari 17.07.2014.

Pljuskovi u proteklom vremenu su isprali kontaktna sredstva na nasadima jabuka i stvoreni su povoljni uvjeti za razvoj bolesti.

Zaštitu i dalje treba nastaviti sa kontaktnim sredstvima kao i do sada kao što su: Dithane M-45, Mankozeb, Captan, Delan 700 i slični pazeći na dozvoljeni broj tretiranja u toku jedne vegetacijske sezone. Također nastaviti sa zaštitom protiv pepelnice i zaštitom protiv štetnika jabučnog savijača i minera okruglih mina pripravcima kao što su Coragen 20 SC, Mospilan 20 i Calypso SC 480.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu i postupiti u skladu s njom. Paziti na vrijeme primjene i miješanje pripravaka. Sva sredstva upotrijebljena u zaštiti upisati u evidencijsku listu.

 

Mira Živković, dipl. ing. agr.
Mira.Zivkovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis