Obavijest voćarima 16.07.2014.

Protiv krastavosti ili fuzikladija i daljeje potrebno provoditi preventivne mjere zaštite. Moguće je upotrijebiti jedan od kontaknih pripravaka na osnovi: kaptana (Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Stoper, Captan 50, Merpan 50 WP, Captan WP 50), metirama (Polyram DF), dodina (Dodine S-65, Chromodine S-65), ditianona (Delan 500 SC, Delan 700 WDG) i sl.

U nasadima jabuke protiv pepelnice može se dodati pripravak na bazi sumpora ili Nimrod 25 EC, Crystal, Domark 40 ME i sl. Tretiranje sumpornim pripravcima provesti samo ako su temperature niže od 25ºC te paziti na mogućnost miješanja pripravaka i na karence.

Također je moguće primijeniti jedan od strobilurinskih pripravaka koji su djelotvorni na obje bolesti npr: Nativo 75 WG, Zato Plus, Stroby WG ili Zato 50 WG, Tercel i sl.

Izbojke zaražene pepelnicom mehanički odstraniti iz nasada!

I dalje bilježimo let leptira čije su gusjenice uzročnici crvljivosti plodova. Stoga savjetujemo ponoviti zaštitu protiv savijača plodova jednim od sljedećih pripravaka: Coragen 20 SC, Affirm, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Rely 40, Pirinex 250 ME i sl.

Pripaziti na maksimalni dozvoljeni broj tretiranja pojedinim sredstvom tijekom vegetacije!

Provesti sve mjere koje je potrebno poštivati radi zaštite pčela!

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača!

Margita Budiselić Kutle, dipl. ing. agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr