Obavijest proizvođačima šljiva 15.07.2014.

U prvom tjednu srpnja počeo je let leptira druge generacije šljivinog savijača (Cydia funebrana). Maksimalni ulovi zabilježeni su 10., 11. i 12. srpnja, na plodovima šljiva vidljiva su odložena jaja te je zabilježen i početak ubušivanja gusjenica. Na plodovima šljiva napadnutim gusjenicama šljivinog savijača vrlo često se razvija i trulež.

S obzirom da je u tijeku dozrijevanje i berba ranih sorata šljiva, primjenu insekticida Coragen 20 SC (karenca 14 dana) preporučamo samo na sortama koje kasnije dozrijevaju i na kojima je moguće ispoštovati propisanu karencu (najmanji broj dana koji mora proteći od primjene insekticida do početka berbe).

Za zaštitu od mogućeg razvoja truleži na plodovima u dozrijevanju mogu se koristiti fungicidi kratke karence Teldor 500 SC ili Indar EW (karenca 3 dana), Switch 62,5 WG, Nativo 75 WG i Signum (karenca 7 dana).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skladu sa zakonom!

 

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan
E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis