Obavijest poljoprivrednicima o sanaciji rana u višegodišnjim nasadima nakon tuče 15.07.2014.

Uslijed vrlo nestabilnih meteoroloških prilika česte su dojave proizvođača o tuči koje su lokalnog karaktera stoga dajemo uputu o saniranju šteta nakn tuče na višegodišnjim kulturama

U zaštiti vinograda primijeniti pripravke koji u sebi sadrže folpet: Fantic F, Forum star, Melody combi, Pergado F, Mikal flash, Ridomil gold combi, Mikal premium F. Zbog svakodnevnih oborina postoji opasnost za razvoj truleži stoga preporučamo i primjenu botriticida (Teldor SC 500, Mytos, Botril 300 SC, Botrycid ili Pyrus 400 SC). Navedenoj kombinaciji pripravaka preporuča se dodatak energetskog biostimulatora (Poly-Amin, Drin, Amalgerol Premium) koji će ubrzati zacjeljivanje nastalih oštećenja. Veći učinak preporučenog tretiranja biti će ukoliko se provede u roku do 24 sata nakon zabilježene tuče.

U nasadima jabuka i krušaka za saniranje oštećenja nakon jače tuče mogu se koristiti Merpan 80 WDG, Zato Plus WG, Zato 50 WG, Nativo WG.

Preporučamo i primijeniti i jedan od biostimulatora kako bi se smanjio stres na biljkama uslijed nastalih oštećenja: Poly-Amin, Drin, Amalgerol i dr.

U nasadima koštićavog voća kod kojih je berba u tijeku prilikom odabira fungicida protiv razvoja truleži ploda oštećenim tučom voditi računa o karencama.

Teldor SC registriran za suzbijanje truleži šljive, karenca 4 dana za stolne sorte, truleži na breskvama kareca 7 dana

Signum DF registriran za primjenu u breskvama, nektarinama, marelicama, šljivama karenca 7 dana

Indar EW registriran za breskvu i trešnju, karenca 3 dana.

Ako je berba završila i nema više plodova na stablima za saniranje šteta nakon jače tuče mogu se koristiti:

Merpan WDG, Captan 80 WG Dithan DG neotec, Dithan M45 Kaptan, i dr.

Aleksandra Radić, dipl. ing. agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis