Obavijest voćarima 14.07.2014.

Zbog promjenjivih vremenskih prilika potrebno je izvršiti zaštitu fungicidima protiv krastavosti jabuke. Mogu se koristiti: Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Stoper, Captan 50, Merpan 50 WP, Captan WP 50 ,Polyram DF, Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star, Crittox MZ 80, Caiman WP, Mankor, Cadillac 80 WP, Mankoka, Dithane DG Neotec, Delan 700 WDG, Delan 500 SC.

Protiv pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na osnovi sumpora (ako su temperature niže od 25 °C) ili Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG, Nativo 75 WG ,Crystal, Topas 100, Domark 40 ME, Nimrod 25 EC.

Izbojke zaražene pepelnicom mehanički odstranjivati!

I dalje pratiti let jabučnog savijača i ukoliko je potrebno provesti ponovno tretiranje insekticidima: Runner 240 SC, Mimic, Coragen 20 SC, Affirm, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Rely 40, Pirinex 250 ME i sl.

Primijeniti mjere zaštite pčela, a tretiranja obavljati u jutarnjim ili predvečernjim satima!

Pri odabiru pripravka voditi računa da se u jednoj vegetacijskoj sezoni pojedina aktivna tvar koristi onoliko puta koliko je dozvoljeno, te paziti na mogućnost miješanja pripravaka!

Obavezno prije primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12; Zakon o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis