Obavijest voćarima 14.07.2014.

Tijekom proteklog tjedna na većini je lokaliteta zabilježeno 35 do 45 mm oborina, što je uzrokovalo ispiranje prethodne zaštite. Za zaštitu jabuka od krastavosti (Venturia inaequalis) predlažemo koristiti preventivne površinske fungicide: Delan 700, Delan 500, Polyram DF, Folpan 80 WDG, Dithane M-45, Star 80 WP, Mankozeb, Captan ili Merpan.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) jabuka preporučujemo pripravke na osnovi sumpora. U preventivnoj zaštiti od krastavosti i pepelnice mogu se primijeniti pripravci iz skupine strobilurina: Stroby DF, Zato  plus ili Tercel WG.

Početak leta druge generacije minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) bilježimo od kraja lipnja. U tom razdoblju zabilježen i intenzivan let jabučnog savijača (Cydia pomonella). U odabiru insekticida prednost dajemo onima koji djeluju na minera i jabučnog savijača: Mospilan 20 SP, Calypso SC 480 ili Coragen 20 SC.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.
 
Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Suzana Slovic, dipl. ing. agr.
E-mail:
Suzana.Slovic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis