Obavijest proizvođačima plantažnih nasada jabuke 14.07.2014.

U dane 8/10 srpnja na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba prema našim mjerenjima palo je između 32-52 l/m2.kiše. Meteorolozi najavljuju nove oborine tijekom ovog tjedna stoga voćare upućujemo na ponovnu zaštitu plantažnih nasada jabuka.

Protiv fuzikladija ili krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis) potrebno je obaviti preventivnu zaštitu s pripravcima: Dithan DG Neotec, Polyram DF, Captan 80 WG, Stoper, Merpan 80 WDG, Dithan M45, Nativo i dr.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha) jabuka preporučujemo pripravke na osnovi sumpora. U preventivnoj zaštiti od krastavosti i pepelnice mogu se primijeniti pripravci iz skupine strobilurina: Stroby DF, Zato plus ili Tercel WG.

U nasadima jabuka gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom prednost dajemo pripravcima: Topas 100, Domark 40 ME ili Nimrod 25 EC. Ukoliko se koristi pripravak Nimrod 25 EC ne preporuča se miješanje s pripravcima na bazi mankozeba, propineba i metirama.

Prilikom odabira fungicida vodite računa o maksimalno dopuštenom broju tretiranja neko aktivnom tvari tijekom jedne sezone!

Tijekom protekla dva tjedan i dalje bilježimo let leptira jabučnog savijača, zbog toga preporučamo voćarima da obave suzbijanje ovog štetnika primjenom insekticida kao što su, Affirm, Coragen 20 SC, Calypso SC 480 ili Mospilan 20 SP, Pyrinex 250 ME.

Kontrolirati populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju prema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12).

Aleksandra Radić, dipl. ing. agr.
E-mail:
Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis