Obavijest proizvođačima krumpira 14.07.2014.

Od zadnje preporuke za zaštitu krumpira od bolesti cime – plamenjače (Phytophtorainfestans)prošlo je 11 dana. U tom periodu pale su znatne količine oborina, a i zbog jakih rosa i čestih maglovitih jutara još uvijek postoje uvjeti za razvoj navedene bolesti. S toga preporučamo da se ponovi zaštita kako bi sačuvali cimu krumpira kroz što duži period. Naročito je važno da se spriječi zaraza već formiranih gomolja u tlu, jer takvi gomolji uzrokuju propadanje uroda u skladištima. 

Za suzbijanje bolesti cime krumpira mogu se koristiti: Acrobat MZ, Electis WG, Antracol combi WP 76, Bakreni Antracol WP -63, Polyram DF 66,75, Melody duo WP 66,77. Navedeni fungicidi ujedno suzbijaju i koncentričnu pjegavost lista (Alternaria solani).

Moguće je koristiti i kombinaciju pripravaka protiv plamenjače s jednim od pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti, naprimjer: Ranman Top SC, Shirlan SC, Sheila, Shakal SC u kombinaciji s Signum DF ili Difcor EC.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se u jednoj vegetacijskoj sezoni pojedina aktivna tvar koristi onoliko puta koliko je dozvoljeno, te paziti na mogućnost miješanja pripravaka!

Tretiranje obavljati u jutarnjim ili predvečernjim satima!

Obavezno prije primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2014. godinu. Primijeniti fungicide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede. 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12; Zakon o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

 

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis