Obavijest voćarima! 10.07.2014.

Preporučujemo nasade jezgričavog voća jabuke i kruške zbog nestabilnog vremena zaštititi od uzročnika bolesti mrljavosti ploda i lista (Venturia inaequalis) jednim od pripravaka: Polyram DF, Dodine S-65, Chromodin-S-65, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Merpan 50WP, Captan 80WDG i dr.

Gdje je prisutna pepelnica (Podosphaera leucotricha) koristiti pripravke na osnovi sumpora uz mehaničko odstranjivanje zaraženih mladica. Mogu se koristiti pripravci: Stroby WG, Zato50WG.

Izvršiti zaštitu protiv  jabučnog savijača (Cydia pomonella) jednim od insekticida: Coragen 20SC, Calypso SC 480 ili Mospilan 20SP. Ovi insekticidi suzbijaju i minera okruglih mina (Leucoptera malifolella).

Pratiti populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i po potrebi suzbijati koristeći se akaricidima.

U nasadima krušaka gdje su prisutna jaja i ličinke kruškine buhe (Psylla pyri) za suzbijanje mogu se koristiti pripravak Vertimec 018EC uz dodatak 0,25% Mineralnog ulja ili Kraft 18EC uz dodatak 0,25% Bijelog ulja.

Prije korištenja pripravaka obavezno pročitati pisanu uputu i evidentirati prskanje.

Prskanje obaviti kada su temperature niže od 250C.

Mara Maglić dipl.ing.
E-mail Mara.Maglic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis