Obavijest povrtlarima! 10.07.2014.

Ovo je preporuka za proizvođače rajčice na otvorenom i u zaštićenom prostoru. Posljednjih dana prevladava kišovito vrijeme , još je uvijek i velika količina vlage u zraku prisutna, pa je potrebno pratiti zdravstveno stanje usjeva i ovisno o simptomima provesti odgovarajuću zaštitu. Prilikom upotrebe sredstava potrebno je voditi računa o karenci sredstva koje se koristi radi svakodnevne berbe plodova u zaštićenom prostoru!! Najvažnije bolesti koje se mogu javiti na rajčici jesu;

Plamenjača  – optimalna temperatura za razvoje gljivice uzročnika plamenjače je 18-220C, velika zasićenost zraka vlagom. Simptomi na listu – svijetlosmeđe pjege nepravilnog oblika, koje kasnije nekrotiziraju, stabljici- eliptične pjege na mjestu gdje peteljka lista izlazi iz stabljike. Napadu su podložnije bujnije sorte. Zaštitu izvršiti sa velikim utroškom škropiva. Funcicidi dozvoljeni za tu namjenu u zaštićenom prostoru ; Melody duo, Ortiva ( krastavac), Ridomil gold MZ Pepite (krastavac), Antacol WG 70, te sredstva na bazi mankozeba kao djelatne tvari ( 14 dana karenca) U vanjskom uzgoju rajčice za zaštitu protiv plamenjače ima registrirano 60 pripravaka.

Siva plijesan –bolesti koja je karakteristična za zaštićene prostore. Optimum za razvoj navedene bolesti obilnija gnojidba dušikom, slaba osvijetljenost i prozračivanje, visoka vlaga zraka, oštećeno tkivo ( naročito nakon zalamanja zaperaka)-sve su to uvjeti za olakšanu infekciju patogena. Fungicidi za tu namjenu u zaštićenom prostoru nije registriran, a dozvoljeni u vanjskoj proizvodnji su  Pyrus 400 SC, Signum, Switch62,5 WG, Teldor SC 500.

Baršunasta plijesan rajčice– optimalna temperatura razvoja bolesti je 22-240C, visoka vlaga zraka. Simptomi bolesti kreću od starijih listova u vidu maslinasto zelenih pjega na naličju lista, usljed jakog napada može doći do defolijacije biljaka. Mjere borbe otporni hibridi i fungicid registriran za tu namjenu u zaštićenom prostoru Ortiva , a u vanjskom uzgoju Domark 40 ME, Difcor.

Koncentrična pjegavost rajčice – uvjeti razvoja bolesti su temperatura zraka 20-250C, visoka relativna vlaga zraka. Simptomi bolesti su tamne pjege na listovima i stabljici sa vidljivim koncentričnim krugovima . Fungicidi dozvoljeni za tu namjenu u zaštićenom prostoru rajčice: Antracol, Melody duo, Ortiva. U vanjskom uzgoju rajčice DIFCOR, CADILLAC 80 WP, DITHANE M-45,ELECTIS WG,MANKOZEB,MELODY DUO WP 66,75,PINOZEB M-45,"STAR 80 WP",ORTIVA TOP,ANTRACOL WG  70.

Sve dozvoljene pripravke, zajedno sa uputama, registracijama i dozvolama mogu se pronaći na linku http://fis.mps.hr .važno je voditi računa o karenci primijenjenog sredstva, sve korištene pripravke upisivati u evidenciju sredstava za zaštitu bilja.

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,
e-mail:
Ana-Marija.Cajkulic@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis