Obavijest maslinarima 07.07.2014.

Upozoravamo maslinare s područja Južne Istre na prisustvo maslininog svrdlaša ( Rhynchites cribripennis) ali u daleko manjoj mjeri nego do sada.

Stoga, upućujemo maslinare da i dalje pregledavaju svoje maslinike – vizualnim pregledom, pregledom plodića ( da li ima svježih uboda i crnih plodića) te metodom otresanja grana na bijelu podlogu.

Mjere zaštite provoditi samo ukoliko se vidi veći broj crnih plodića i svježih uboda.

Također upozoravamo maslinare s područja cijele Istre da je započeo let maslinine muhe, te da redovito prate naše naredne obavijesti!

Maslinare također upozoravamo da se u zaštiti masline smiju koristiti samo registrirana sredstva za zaštitu bilja (SZB).

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Preparate koristiti prema uputama proizvođača!

Nakon tretiranja popuniti evidencijsku listu o uporabi SZB!

 Marina Kocijančić, dipl. inž. agr.
Marina.Kocijancic@savjetodavna.hr

 

 

Pripremi za ispis