Obavijest voćarima 03.07.2014.

Zbog nastavka promjenjivog vremena preporuka je provesti preventivnu zaštitu nasada jabuke protiv krastavosti jednim od pripravaka na osnovi dodina (Dodine S-65, Chromodin S-65), ditianona (Delan 500 SC, Delan 700 WDG) ili kaptana (Captan 50, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Stoper).

Protiv pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na osnovi sumpora (ako su temperature niže od 25 °C) ili Stroby DF, Zato 50 WG, Tercel WG, Nativo 75 WG ,Crystal, Topas 100, Nimrod 25 EC. 

Izbojke zaražene pepelnicom mehanički odstranjivati!

Obratiti pozornost na populaciju crvenog voćnog pauka. U ovoj fazi razvoja kritičnim brojem smatra se 8-10 pauka po listu ili ako je napadnuto 60 % listova. Za suzbijanje primijeniti akaricide: Demitan SC, Ortus 5 SC, Vertimec, Kraft (uz dodatak Bijelog ulja).

Pri odabiru pripravka voditi računa da se u jednoj vegetacijskoj sezoni pojedina aktivna tvar koristi onoliko puta koliko je dozvoljeno! 

Paziti na mogućnost miješanja aktivnih tvari pripravaka (ne miješati kaptan i mineralno ulje)! 

Primijeniti mjere zaštite pčela, a tretiranja obavljati u jutarnjim ili predvečernjim satima!

Obavezno prije primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12; Zakon o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

 Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis