Obavijest proizvođačima krumpira 03.07.2014.

U nasadima krumpira vladaju povoljni uvjeti za širenje bolesti plamenjače krumpira pa je potrebno ponoviti mjere zaštite koristećifungicide sistemičnog djelovanja: Galben M, Baldo M, Fantic M, Galben C, Baldo C, Ridomil gold MZ Pepite WG, Infinito, Acrobat MZ, Acrobat MZ WG, Revus, Pergado MZ, Antracol combi WP 76, Aviso DF, Melody duo. 

Tretiranje obavljati u jutarnjim ili predvečernjim satima!

Obavezno prije primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva, te se pridržavajte svih mjera opreza.

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju ratarskih kultura za 2014. godinu. Primijeniti fungicide koji su dozvoljena za primjenu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede. 

Ne zaboravite na obavezu vođenja evidencijskog lista o uporabi sredstava za zaštitu bilja. Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12; Zakon o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja. 

Martina Orešković, dipl. ing. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis