Obavijest voćarima! 02.07.2014.

Intenzivan let druge generacije jabučnog savijača traje od 25.06. Stoga savjetujemo u narednim danima provesti zaštitu nasada jabuke protiv uzročnika crvljivosti. Predlažemo upotrebu jednog od sljedećih pripravaka: : Runner 240 SC, Mimic, Coragen 20 SC, Affirm, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Rely 40, Pirinex 250 ME i sl.

Pripaziti na maksimalni dozvoljeni broj tretiranja pojedinim sredstvom tijekom vegetacije!    

Provesti sve mjere koje je potrebno poštivati radi zaštite pčela!

Protiv krastavosti ili fuzikladija moguće je upotrijebiti jedan od kontaknih pripravaka na osnovi: kaptana (Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Stoper, Captan 50, Merpan 50 WP, Captan WP 50), metirama (Polyram DF), dodina (Dodine S-65, Chromodine S-65), ditianona ( Delan 500 SC, Delan 700 WDG) ili mankozeba (Dithane M-45, Pinozeb M-45, Mankozeb, Star, Crittox MZ 80, Caiman WP,Mankonor, Cadillac 80 WP, Mankokal, Dithane DG Neotec) i dr.

U nasadima jabuke protiv pepelnice može se dodati pripravak na bazi sumpora ili Crystal, Domark 40 ME i sl.  Tretiranje sumpornim pripravcima provesti samo ako su temperature niže od 25ºC te paziti na mogućnost miješanja pripravaka. U nasadima gdje se u jačoj mjeri pojavljuje pepelnica savjetujemo upotrebu pripravka Nimrod 25 EC.

Također je moguće primijeniti jedan od strobilurinskih pripravaka koji su djelotvorni na obje bolesti npr: Nativo 75 WG, Stroby WG ili Zato 50 WG, Tercel i sl.

Izbojke zaražene pepelnicom mehanički odstraniti iz nasada!

Pripravke koristiti prema uputi proizvođača!

Margita Budiselić Kutle dipl.inž.agr.
e-mail: Margita.Budiselic.Kutle@savjetodavna.hr

 

Pripremi za ispis