OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA PLANTAŽNIH NASADA JABUKE I KRUŠKE 02.07.2014.

Protiv fuzikladija ili krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis) potrebno je obaviti preventivnu zaštitu prije kiše koju meteorolozi najavljuju tijekom vikenda korištenjem preventivnih fungicida Delan SC 750 ili Delan 500, Delan 700 WDG, Polyram DF, Captan 80 WG, Stoper , Merpan 80 WDG, Dithan M45, Antracol WG 70 i dr.

Za suzbijanje pepelnice (Podosphaera leucotricha )jabuka preporučujemo pripravke na osnovi sumpora s napomenom da pri temperaturi zraka iznad 25˚C pripravci na osnovi sumpora mogu uzrokovati fitotoksične promjene. U preventivnoj zaštiti od krastavosti i pepelnice mogu se primijeniti pripravci iz skupine strobilurina: Stroby DF, Zato plus ili Tercel WG.

U nasadima jabuka gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom prednost dajemo pripravcima: Topas 100, Domark 40 ME ili Nimrod 25 EC. Ukoliko se koristi pripravak Nimrod 25 EC ne preporuča se miješanje s pripravcima na bazi mankozeba, propineba i metirama.

Od proteklog tjedna u nasadima jabuka bilježimo let druge generacije minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella). Voćare upućujemo na daljnje praćenje preporuka kada će biti objavljeni rokovi suzbijanja ovog štetnika.   

Kontrolirati populaciju crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) obzirom da ovakove visoke temperature zraka pogoduje njegovom razvoju i porastu populacije. Kritičan broj je 8-10 pauka po listu te ukoliko postoji potreba za njegovim suzbijanjem mogu se koristiti Demitan SC, Zoom SC, Ortus SC, Vertimec EC, Kraft EC

Obzirom na iznimno visoke dnevne temperature zraka tretiranja obaviti u večernjim satima!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanjuprema Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN142/12

Aleksandra Radić, dipl.inž.agr.
E-mail: Aleksandra.Radic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis