Obavijest vinogradarima! 01.07.2014.

Normal 0 21 false false false HR X-NONE X-NONE

Kiša koja je pala tijekom jučerašnjeg dana na području cijele županije uz dnevne temperature od 25 do 29°C, jutarnje rose pogoduju sekundarnim infekcijama i razvoju peronospore i pepelnice. U narednom periodu, posebno u vinogradima gdje je od posljednje zaštite prošlo 10 i više dana potrebno je nastaviti sa zaštitom .

Protiv pojave peronospore može se koristiti jedan od pripravaka:Mildicut SC, Pergado F, Melody duo, Forum Star, Galben C, Electis, Equation pro, Ridomil Gold Plus i drugi.

Protiv pojave pepelnice preporuča se koristiti jedan od pripravaka:

Nativo 75 WG, Falcon EC 460, Domark 40 ME, Vivando, Talendo, Collis, Stroby WG, Postalon 90 SC, Crystal, Topas 100 EC i drugi.

Kombinirani pripravci za suzbijanje obje bolesti su: Cabrio Top, Quadris, Universalis.

Na kontrolnim punktovima na širem području Primoštena i dalje se bilježi pojačen let grožđanih moljaca pa ukoliko do sad nije izvršena zaštita preporuča se provesti zaštita jednim od pripravaka: Runner 240 SC, Laser, Affirm, Avaunt 15 SC, Match 050 EC.

Tijekom jučerašnjeg dana ali i proteklog tijedna sa kišom je na pojedinim lokalitetima pala i tuča. Ukoliko su grozdovi oštećčeni od tuče preporuča se prilikom zaštite dodati jedan od pripravaka potiv sive plijesni. Zaštita ovim pripravcima može se provesti i samo po zoni grožđa.

Cantus, Pyrus 400 EC, Teldor SC 500, Chorus 75 WG, Switch 62,5 WG.

Prilikom mješanja pripravaka treba voditi računa da se ne preporuča mješanje više od tri pripravka zajedno.

Kod primjene pripravaka sistemičnog djelovanja treba paziti da se isti u vegetaciji koristi najviše 2-3 puta .

Pripravke koristiti prema uputama proizvođača!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

NAPOMENA!

Nakon tretiranja potrebno je ispuniti evidencijsku listu o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu koja ostaje nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja poropisno zbrinuti.

Skupljanje ambalažnog otpada SZB provest će se 16.09. 2014. u Primoštenu Burnom (kod zadruge) od 11:30 -13:00 i u Drnišu lokalitet Cecela od 14:30-16:30.

                                                                       Gordana Kožarić-Silov dipl.inž.agr.

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Obična tablica"; mso-style-parent:""; line-height:115%; font-size:11.0pt;"Calibri","sans-serif";}