Obavijest vinogradarima 27.06.2014.

Premda su razvojni stadiji vinove loze na području Osječko-baranjske županije različiti generalno se može reći da je u većini vinograda prošla cvatnja ili je pri kraju. Jučerašnji pljuskovi u nekim dijelovima županije kao i prognostičke karte DHMZ-a ukazuju na nestabilnu vremensku situaciju idućih nekoliko dana prožetu oborinama koje u kombinaciji sa toplim vremenom idealni su uvjeti za razvoj bolesti

Uslijed takvih uvjeta savjetujemo zaštitu vinove loze protiv plamenjače, pepelnice i sive plijesni.

Protiv plamenjače (Plasmopara viticola) kvalitetnu zaštitu možete postići korištenjem jednog od slijedećih kombiniranih pripravaka: Mikal Flash WG ili Premium F, Forum Star DF, Winner WP, Ridomil Gold Combi ili MZ, Pergado F, Baldo F, Galbem F ili M, Electis WG, Acrobat MZ i sl.

Protiv pepelnice (Uncinula necator) koristite jedan od slijedećih pripravaka: Falcon, Systhane 12 E ili 24 E, Topas 100, Nativo WG, Crystal, Postalon SC, Collis SC, Tilt EC, Vivando SC i sl.

Pripravci poput: Cabrio Top DF, Quadris SC, Universalis SC, i Eclair WG registrirani su za suzbijanje kako pepelnice tako i plamenjače.

U ovoj početnoj fazi razvoja grozdova vrlo je bitna zaštita istih protiv sive plijesni (Botritis cinerea) pri čemu koristite jedan od slijedećih pripravaka: Teldor 500 SC, Cantus, Mythos, Botril 300 SC, Cezar, Chorus 75 WG, Cantus i sl.

Radi što bolje efikasnosti korištenih pripravaka na patogene savjetuje se i korištenje okvašivača, penetratora i aktivatora pod nazivom Inex ili sl. Isti vrlo efikasno suzbija pojavu pjene.

Korištena sredstva obavezno koristiti u količinama i na način naveden u uputama o korištenju. Obavezno vodite i evidenciju o prskanju te ekološki zbrinite ambalažu prema zakonskim odredbama.

 

mr. sc. Ivica Lovrinčević
e-mail: Ivica.Lovrincevic@savjetodavna.hr
tel: 091/4882-847
031/675-851
      

Pripremi za ispis