Obavijest vinogradarima 26.06.2014.

U drugoj polovici lipnja zabilježen je let i odlaganje jaja 2. generacije grozdovih moljaca, te je sada neophodno provesti suzbijanje gusjenica, koje oštećuju bobice grozdova.

Za njihovo suzbijanje mogu se, na početku napada, primijeniti regulatori razvoja: Runner 240 SC ili Mimic. Nešto starije gusjenice suzbijaju Avaunt 15 SC, Laser, Coragen 20, SC Affirm ili Rely 40. Do 01.07.2014. dopuštena je i primjena pripravaka Reldan 40 EC i Lino.

Suzbijanje gusjenica grozdovih moljaca preporučljivo je provoditi odvojeno od tretmana za suzbijanje pepelnice i plamenjače vinove loze, jer je aplikaciju insekticida potrebno provesti samo po zoni grožđa.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (http.//fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 Pridržavajte se ograničenja vezanih uz mogućnost miješanja pripravaka međusobno.

Vodite evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Praznu ambalažu od sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na zakonom propisani način- možete je predati u C.I.A.K. d.o.o. ( Gubaševo 47 c) svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.

Sanja Gregurić, dipl. ing. agr.
E-mail: Sanja.Greguric@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis