Obavijest proizvođačima krumpira 26.06.2014.

Od posljednje upute za zaštitu cime krumpira od uzročnika biljnih bolesti proteklo je 13 dana. Nakon što smo u danima od 8.-12. lipnja o.g. zabilježili vrlo vruće meteorološko razdoblje, u razdoblju od 13.-23. lipnja o.g. je dominiralo sparno i toplo razdoblje, najčešće uz raspon temperatura zraka od +14° do +27°C. Padalina je tom razdoblju bilo relativno malo (tada je u tri navrata na mjernom lokalitetu Belica izmjereno manje od 15 mm kiše), ali kiša je obilježila posljednja dva dana! Tako smo 24. i 25. lipnja o.g. na svim mjernim lokalitetima u Međimurju zabilježene značajne količine oborina, npr. na području Belice je palo oko 45 mm, Orehovice 46 mm, Novakovca 34 mm, Donjeg Pustakovca 41, a Trnovčaka oko 42 mm! Prosječna vlažnost zraka je u proteklom razdoblju između 75 % i 85 %, a zadnja dva dana je gotovo 100 %!  Tijekom tri navrata u proteklom je razdoblju zabilježen i vjetar s brzinama većim od 15 km/h.

Zdravstvenim pregledom usjeva krumpira na lokalitetima Belica i Novo Selo Rok na dan 18. lipnja o.g. nisu više zabilježena "aktivna mjesta" najopasnije bolesti – plamenjače ili krumpirove plijesni (Phytophtghora infestans).

Dana 20. lipnja o.g. u poljskom mikro-pokusu Savjetodavne službe iz Čakovca, na sorti krumpira agria, su primijećeni i prvi znakovi koncentrične pjegavosti (Alternaria solani). Ova se bolest na osjetljivim sortama razvija nakon toplinskog šoka zabilježenog u razdoblju od 8.-12. lipnja o.g.! Tih je dana zbog vrlo visokih temperatura zraka i negativnog UV zračenja pričinjena značajna šteta na osjetljivim sortama krumpira zbog toplinskog šoka, što se vidi u žućenju cime i pojavi paleži. Najviše su stradale primjerice sorte bellarosa, vineta, madeleine, marabal i druge, poglavito ako su uzgajane sadnjom dvogodišnjeg sjemena i rastu na laganijim tlima gdje je podzemna voda u nižim slojevima. 

U narednih sedam očekujemo najviše dnevne temperature u rasponu između +12° i +28°C, te će biti vrlo sparno i vruće! Obilnija kiša koja je zabilježena zadnjih 48 sati bila je neophodno potrebna na većini krumpirišta koja nisu navodnjavana u proteklom razdoblju! Većina sorata su završile cvatnjom, te su u stadiju intenzivnog porasta zametnutih gomolja, uz izuzetak vrlo ranih sorata (npr. adora, riviera) čije vađenje je već započelo ili se planira narednih dana.

Pritom je potrebno sačuvati cimu srednje kasnih sorata čiji se urod namjerava skladištiti još tijekom narednih 30-tak ili više dana (npr. vineta, sylvana, laura, mozart, rodeo, kuroda, rudolph, agria i dr.) od uzročnika biljnih bolesti (Phytophthora, Alternaria) i druge generacije krumpirove zlatice (Leptinotarsa) – čije ličinke očekujemo tek u drugoj polovici mjeseca srpnja. 

Zbog zdravstvenog stanja cime i aktualnih vremenskih prognoza moguće je razmake narednih tretiranja cime krumpira provoditi u razmacima 10-12 dana.

Trenutno je smisleno koristiti kombinaciju jednog od boljih pripravaka protiv plamenjače (Phytophthora), npr. koristiti pripravke koji sadrže djelatne tvari mandipropamid (npr. Pergado M u količini 2,5 kg/ha ili Revus SC u količini 0,6 lit./ha), ciazofamid (Ranman Top SC u količini 0,5 lit./ha) ili fluazinam (Shirlan SC u količini 0,4 lit./ha i slično) sa jednim od boljih pripravaka za suzbijanje koncentrične pjegavosti (Alternaria): npr. Signum DF u količini 0,15-0,2 kg/ha ili Difcor EC u količini 0,15-0,2 lit./ha!

Najveći broj primjena u jednoj vegetacijskoj sezoni: Pergado MZ (3x), Revus SC (3x), Ranman Top (4x), Shirlan SC (Sheila, Shakal) (6x), Signum DF (3x), Difcor EC(4x)!

Karenca većini navedenih pripravaka u krumpiru iznosi samo 7 dana, izuzev fungicida  Signum (K=14) i Difcor (K=30, ali u dozi 0,4-0,5 lit./ha)!

VAŽNO: Na poljima gdje se krajem svibnja ili početkom lipnja o.g. pojavljivala plamenjače ili krumpirova plijesan (Phytophthora infestans) u zadnjim zaštitama planirati primjenu fungicida Ranman Top ili Shirlan (Sheila, Shakal), jer bolje sprječavaju prijenos bolesti sa oboljele cime na formirane gomolje! 

Ovisno o zdravstvenom stanju cime, moguće je najkasnije 10-14 dana prije vađenja krumpira planirati provođenje kemijske desikacije cime dopuštenim pripravcima za tu namjenu (npr. Basta uz karencu 14 dana ili Reglone Forte uz karencu 10 dana)

Utrošite barem 400 litara škropiva/ha, prskalicama bez dodatne opreme.

mr.sc. Milorad Šubić
milorad.subic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis