Akcija Prateći list za područje Sisačko-moslavačke županije 26.06.2014.

Udruga CROCPA u suradnji sa tvrtkom CIAK na području Sisačko-moslavačke županije organizira akciju „Prateći list“ –akciju sakupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja. Akcije su namijenjene poljoprivrednim gospodarstvima koja trebaju imati prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na Zakonom propisani način.

Na području Sisačko-moslavačke županije određene su slijedeće lokacije sakupljanja ambalažnog otpada: 

14.7. – Velika Ludina, Abundan d.o.o., od 8.00 do 11.00 sati

17.7. – Kutina, Trgocentar d.o.o. (bivša Graminea), Vukovarska avenija bb, od 8.00 do 10.00 sati

17.7. – Lipovljani, kod Veterinarske stanice, od 11.00 do 13.00 sati    

21.7. – Glina, Komunalac Glina d.o.o., Jukinačka 104, od 8.00 do 11.00 sati

21.7. – Sisak, PZ Prvča, Mije Goričkog 58, od 12.30 do 16.00 sati

Molimo posjednike otpada da na lokaciju donesu pravilno ispunjen Prateći list (Obrazac PL-O) i Deklaraciju o fizikalnim i kemijskim svojstvima otpada (Obrazac DFKSO). Obrasci se mogu kupiti u "Narodnim novinama".

U CROCPA EKO MODEL-u sakuplja se isključivo ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika sredstava za zaštitu bilja: AgroChem Maks, Agroteks, Belchim Crop Protection d.o.o., BASF Croatia, Bayer CropScience, Chromos Agro, Dow AgroSciences, Florel, Pinus Agro, Syngenta Agro. 

Mirta Križanić Božurić, dipl.ing.agr.
e-mail: Mirta.Krizanic.Bozuric@savjetodavna.hr  

Pripremi za ispis