Obavijest voćarima! 24.06.2014.

Proizvođačima jabuka i krušaka preporučujemo izvršiti zaštitu prije najavljenih oborina  jednim od preventivnih ili kontaktnih fungicida protiv čađave krastavosti (Venturia inaequalis): Delan 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG, Chromodin S-65, Dodine S-65, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Captan  80 WDG, Captan 50, Stoper, Folpan, Futura 50 WP, Polyram DF.

U voćnjacima sa napadom pepelnice (Podosphaera leucotricha) primijeniti pripravke na bazi strobilurina: Stroby WG ili Zato 50 WG.

Proizvođače višanja i trešanja upozoravamo na potrebu tretiranja nakon berbe protiv uzročnika kozičavosti lista (Blumeriella jaapii) koja se očitujeu vidu ljubičastih pjega na listu, žućenju i opadanju lista. Stoga proizvođače višanja upozoravamo da izvrše zaštitu jednim od fungicida: Dodin S-65 ili Chromodin S-65 , Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillak 80 WP.

Proizvođače višanja upozoravamo na pojavu eriofidnih grinja u mladim nasadima   čiji se simptomi očituju u kovrčanju vršnog lišća i lišće poprima bakrenastu boju. Proizvođači višanja mogu donijeti uzorke mladica na pregled 04.07. četvrtak od 8-12.00 sati u ured u Kaptolu, Školska 3.

 Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača!

Poljoprivredni proizvođači izvršeno tretiranje evidentirajte u EVIDENCIJSKI LIST O UPORABI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA.

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.
 

Pripremi za ispis