Obavijest vinogradarima! 23.06.2014.

Narednih dana meteorolozi najavljuju nove oborine što će pogodovati razvoju peronospore (Plasmopara viticola), ponajprije u vinogradima s vidljivim simptomima.

U zaštiti vinove loze predlažemo primijeniti: Galben F WP, Baldo F WP, Fantic-F, Mikal Flash WG, Winner WP, Attila WP, Rival WP, Alonso WP,Ridomil Gold Combi WG ili Forum star. Navedeni fungicidi u svom sastavu sadrže i aktivnu tvar folpet koja ima pozitivan sporedni učinak na smanjivanje zaraze sa sivom plijesni.

Na lokalitetima gdje su prisutni simptomi peronospore prednost dajemo pripravcima: Acrobat MZ, Melody Duo WP ili Forum Star WP.

Vremenske prilike pogoduju razvoju pepelnice (Uncinula necator). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primijeniti: Crystal KS, Postalon 90 SC,Talendo, Collis KS EC, Stroby WG ili Falcon 460 EC.

Nakon 17. lipnja bilježimo početak leta druge generacije grožđanih moljaca. Trenutno nema potrebe primjenjivati insekticide.

Sukladno Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12 čl. 30) i Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

           Suzana Slovic, dipl.ing.
E-mail: Suzana.Slovic@savjetodavna.hr 

 

Pripremi za ispis