Obavijest proizvođačima kupusa ! 23.06.2014.

Pregledom feromona utvrđen je intenzivniji let leptira kupusnog moljca (Plutella xyilostella), kupusnih lisnih sovica (Mamestra brassicae, M. oleracea, A. segetum, A. gamma) i kupusnog bijelca (Pieris brassicae). Pregledati biljke na prisutnost jaja (odložena na naličje lista) i gusjenica (rupe na lišću, gusjenice kupusnog moljca zelene boje, tijela sužena prema oba kraja; gusjenice sovica zelene ili smeđe; gusjenice kupusnog bijelca žutozelene s crnim pjegama i rijetkim dlakama) i provesti zaštitu primjenom jednog od insekticida.

Za suzbijanje gusjenica kupusnog bijelca registrirani su preparati:

Rely 40 (K-21 dan; 1,25 l/ha); Sumialfa 5 FL (K-7 dana; 0,25 l/ha); Karate Zeon (K- 21 dan; 0,2 l/ha); Vantex (K-21 dan; 0,05-0,06 l/ha); Avaunt EC (0,17 l/ha); Alverde (K-3 dana; 1 l/ha); Baturad WP (K-21 dan; 0,4-0,6 kg/ha); Biobit WP (K-21 dan; 1-1,5 kg/ha).

Za suzbijanje gusjenica kupusnog moljca dozvolu za suzbijanje imaju preparati:

Chromorel D, Nurelle D, Pinurel D, Kalinorel D EC (K-21 dan); Sumialfa 5 FL (K-7 dana; 0,15-0,2 l/ha); Lambda 5 EC (K-21 dan; 0,2 l/ha); Vantex (K-21 dan; 0,05-0,06 l/ha); Alverde (K-3 dana; 1 l/ha); Affirm ( K-3 dana; 1,5 kg/ha).

Dozvolu za suzbijanje gusjenica kupusnih lisnih sovica imaju preparati:

Karate Zeon (K- 21 dan; 0,2 l/ha); Avaunt EC (0,17 l/ha); Alverde (K-3 dana; 1 l/ha).

U slučaju pojave pepeljaste lisne uši (Brevicoryne brassicae) koristiti jedan od insekticida:

Pirimor 50 WG (K- 14 dana; 0,04-0,06%); Vantex (K-21 dan; 0,07-0,08 l/ha); Chess 50 WG (K- 7 dana; 0,4 kg/ha).

Insekticide koristiti prema preporukama proizvođača. 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik proizvođača u integriranu proizvodnju trebaju se pridržavati Tehnoloških uputa za integriranu proizvodnju povrtnih kultura za 2014. godinu. Primijeniti sredstva za zaštitu kupusa od štetnika, koja su dozvoljena za upotrebu u integriranoj proizvodnji na temelju podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS sustav), tražilica na stranicama Ministarstva poljoprivrede.  

Voditi evidenciju o tretiranjima u elektroničkom ili papirnatom obliku. U evidenciju se upisuju najmanje slijedeći podaci: trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, količina primijenjenog sredstva za zaštitu bilja (doza, koncentracija), veličina površine i tretirana kultura.

Praznu ambalažu sredstava za zaštitu bilja čuvati do organiziranog odvoza putem akcije Prateći list ili dostaviti u tvrtku CIAK, Andrije Hebranga 5, Vojnić.

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@savjetodavna.hr

 
 
 
 

Pripremi za ispis