Obavijest voćarima 20.06.2014.

Od zadnje preporuke za zaštitu jabuka od krastavosti prošlo je 9 dana . U tom periodu pale su znatne količine oborina, a i za naredni period najavljeno je promjenjivo vrijeme.

U nasadima jabuke gdje su vidljivi simptomi krastavosti ili fuzikladija tretiranje izvršiti kombinacijom sistemičnih i kontaktnih fungicida.

Od fungicida koristiti sistemike: Punch 10 EV ili Indar 5 EW ili Baycor 25 WP ili Score 250 EC ili Systane 12 E i sl. u kombinaciji s preventivnim: Dithane M-45 ili Star 80 WP ili Mankonor ili Mankokal ili Stoper ili Captan 50 ili Merpan 50 WP ili Delan SC 750, Delan 500 SC ili Delan 700 WDG .

U nasadima jabuke gdje nisu vidljivi simptomi krastavosti savjetujemo provoditi redovite preventivne mjere zaštite protiv jednim od kontaktnih pripravaka.

U nasadima gdje se u jačoj mjeri izraženi simptomi pepelnice jabuke, a nisu primijećeni znakovi krastavosti preporuka je upotrijebiti jedan od strobilurinskih pripravaka npr.Nativo 75 WG, Tercel, Zato Plus, Stroby WG i sl.  

Koristite one preparate koji ste do sada najmanje puta koristili.

Izbojke zaražene pepelnicom potrebno je mehanički odstranjivati i iznijeti iz nasada (spaliti).

Zbog pojačanog leta jabučnog savijača preporuka je ponoviti zaštitu jednim od sljedećih insekticida: Runner 240 SC, Nomolt, Insegar 25 WP, Mimic, Coragen 20 SC, Affirm, Calypso SC 480, Mospilan 20 SP, Rely 40, Pirinex 250 ME i sl.

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu koja se dobije prilikom kupnje sredstva za zaštitu bilja.

Obavljeno tretiranje uvedite u evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

Potrebno je najmanje navesti trgovački naziv sredstva za zaštitu bilja, datum i vrijeme početka i završetka tretiranja, kulturu koja se tretira, količinu primijenjenog sredstva te veličinu tretirane površine (Pravilnik o uspostavi akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida – NN br. 142/12; Zakon o održivoj uporabi pesticida – NN br. 14/14).

Ne zaboravite na obavezu pravilnog postupanja s praznom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja.

Martina Orešković, dipl. inž. agr.
e-mail: Martina.Oreskovic@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis