Obavijest voćarima 20.06.2014.

U nasadima bresaka i nektarina preporučujemo  protiv šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) upotrijebiti fungicid: Captan 50, Stoper 50, Merpan 80 WDG, Delan SC 750, a protiv pepelnice (Sphaerotheca panosa) jedan od navedenih: Chromosul 80, Kalinosul 80 WG, Sumpor SC.

U navednim nasadima potrebno je primijeniti i insekticid protiv breskvinog savijača (Cydia molesta) Runner 240 SC, Affirm, Coragen 20 SC.

Preporučujemo i primjenu fungicida protiv uzročnika truleži ploda ( Monilia fructigena): Signum ili Teldor SC 500.

Voditi brigu o karenci!

Pripravke upotrijebiti prema uputi proizvođača!

Izvršeno tretiranje upišite u EVIDENCIJU O UPORABI SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA.

Đurđica Kšenek, dipl. ing. agr.
E-mail: Djurdjica.Ksenek@savjetodavna.hr

Pripremi za ispis